Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Ngày 06 tháng 12 năm 2012 UBND tỉnh đã Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 06/12/2012.

 

T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)