• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
 Bản in     Gởi bài viết  
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

STT

Tên Đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện
1

Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020

Mã số đề tài: KX.01.03/11-15

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Email: tueanh@mpi.gov.vn

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013
2

Vấn đề lao động việc làm khu vực phi chính thức trong hội nhập kinh tế quốc tế

Mã số đề tài: KX.02.02/11-15

PGS. TS. Lê Xuân Bá, Email: lexuanba@mpi.gov.vn

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
3

Chính sách bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ của Việt Nam trước khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và những biến động tài chính toàn cầu

Mã số đề tài: KX.01.02/11-15

TS. Võ Trí Thành, Email: votrithanh@mpi.gov.vn

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
4

Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020

Mã số đề tài: KX.01.03/11-15

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

Email: tueanh@mpi.gov.vn

 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
5

Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam

Ths. Nguyễn Đình Phúc Email: phucdnguyen75@yahoo.com

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
6

Xây dựng tiêu chí phát triển lãnh thổ đầu tàu lôi kéo sự phát triển nền kinh tế - từ kinh nghiệm nước ngoài (Trung Quốc, Nga) và yêu cầu thực tiễn của Việt Nam

PGS. TS Ngô Doãn Vịnh. Địa chỉ liên hệ: clpt@mpi.gov.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 
  

                                                                                                                                                                  Nguồn: www.mpi.gov.vn

                                                                                                                                                                           Người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)