NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

STT

Tên Đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện
1

Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020

Mã số đề tài: KX.01.03/11-15

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Email: tueanh@mpi.gov.vn

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013
2

Vấn đề lao động việc làm khu vực phi chính thức trong hội nhập kinh tế quốc tế

Mã số đề tài: KX.02.02/11-15

PGS. TS. Lê Xuân Bá, Email: lexuanba@mpi.gov.vn

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
3

Chính sách bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ của Việt Nam trước khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và những biến động tài chính toàn cầu

Mã số đề tài: KX.01.02/11-15

TS. Võ Trí Thành, Email: votrithanh@mpi.gov.vn

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
4

Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam đến năm 2020

Mã số đề tài: KX.01.03/11-15

TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

Email: tueanh@mpi.gov.vn

 

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
5

Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá chất lượng phát triển các ngành dịch vụ của Việt Nam

Ths. Nguyễn Đình Phúc Email: phucdnguyen75@yahoo.com

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
6

Xây dựng tiêu chí phát triển lãnh thổ đầu tàu lôi kéo sự phát triển nền kinh tế - từ kinh nghiệm nước ngoài (Trung Quốc, Nga) và yêu cầu thực tiễn của Việt Nam

PGS. TS Ngô Doãn Vịnh. Địa chỉ liên hệ: clpt@mpi.gov.vn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 
  

                                                                                                                                                                  Nguồn: www.mpi.gov.vn

                                                                                                                                                                           Người đăng: T.An