• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Dự thảo Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh 
 (CTTĐTBP) - Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa 9, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua việc ban hành Nghị quyết Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
 
Ngoài chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư thì khâu giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư cũng cần được coi trọng.
 
Theo UBND tỉnh, việc trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, nhằm cụ thể hóa các chính sách ưu đãi đầu tư đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, đồng thời đưa ra những chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với đặc thù của địa phương, nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian tới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên tinh thần kế thừa các nội dung đã được áp dụng hiệu quả trên thực tế thu hút đầu tư trong thời gian qua; đồng thời bổ sung thêm một số nội dung về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo không trái với quy định pháp luật. Những nội dung quy định của dự thảo đều được lấy ý kiến và thống nhất của các sở, ngành, huyện, thị xã; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và đã thông qua tập thể UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Dự thảo Nghị quyết gồm 2 điều và Dự thảo Quy định ban hành kèm theo gồm 7 chương, 26 điều. Trong Chương II của dự thảo Quy định, có 6 điều quy định về những chính sách khuyến khích, ưu đãi chung như: Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất; ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất; ưu đãi về giao đất, cho thuê đất từ quỹ đất công của tỉnh; thuế suất ưu đãi, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, khấu hao tài sản cố định; các hỗ trợ khác.
 
Trong Chương III của dự thảo Quy định, có 4 điều quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi bổ sung cho khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, gồm: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp; ưu đãi cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ưu đãi đối với nhà đầu tư trong khu kinh tế; ưu đãi khác.
 
Trong Chương IV - Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho các dự án đặc biệt kêu gọi đầu tư của tỉnh gồm 2 điều: Đối tượng được áp dụng ưu đãi và hình thức áp dụng ưu đãi. Về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho lĩnh vực xã hội hóa (Chương V) gồm 3 điều quy định trên lĩnh vực xã hội hóa; ưu đãi về tiền thuê đất, khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng; ưu đãi đối với lĩnh vực xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.
 
Trong Chương VI - Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dự thảo Quy định có 3 điều quy định về các nội dung: Các quy định chung về ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; ưu đãi về đất đai; các hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
 
Nếu được HĐND tỉnh thông qua, Nghị quyết này sẽ bổ sung, hoàn thiện một số vướng mắc trong chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh hiện nay như: Chính sách giao đất, cho thuê đất công; chính sách về khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng trong lĩnh vực xã hội hóa; chính sách ưu đãi cho những dự án đặc biệt cần thu hút đầu tư của tỉnh; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa được cụ thể hóa.
 
Bên cạnh đó, ngày 20/1/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 198 thành lập Trung tâm Hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Hiện nay, Trung tâm Hành chính công đã đi vào hoạt động. Do đó, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan có sự thay đổi nhằm phục vụ tốt nhất về thủ tục hành chính cho nhà đầu tư./.
 

TT.THCB - Thế Sơn

Nguồn: www.binhphuoc.gov.vn

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)