Bản in     Gởi bài viết  
Dự án được phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư trong năm 2013 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2013

 
STT Tên dự án Số - Ký hiệu; ngày phê duyệt Tổng mức đầu tư
(đồng)
Thời gian thực hiện dự án Chủ đầu tư
Tổng cộng Trong đó:
Chi phí chuẩn bị đầu tư
1 Hệ thống cấp nước sạch khu đô thị Chơn Thành, Tân Khai và các KCN trên địa bàn huyện Chơn Thành, Hớn Quản, công suất 30.000m3/ngày đêm Ngày:28/01/2013
Số: 136/QĐ-UBND

 
 699.237.760.000  7.065.637.000   Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phươc
2 Đầu tư xây dựng 12 phòng học và hạ tầng kỹ thuật Trường THPT Nguyễn Du, thị xã Đồng Xoài Ngày:25/02/2013
Số: 284/QĐ-UBND
9.743.000.000 236.051.969 2014 - 2016 Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư một số công trình ngành Giáo dục và Đào tạo Chơn Thành Ngày:25/02/2013
Số: 285/QĐ-UBND
132.708.662 6.712.015   Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759, đoạn từ Trung tâm xã Phước Tân, huyện Bù Gia Mập đến thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp Ngày:26/02/2013
Số: 292/QĐ-UBND
359.680.937.079 2.904.878.343 2013 - 2016 Sở Giao thông Vận tải
5 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du dịch tỉnh Bình Phước Ngày:10/4/2013
Số: 562/QĐ-UBND
14.497.739.654 496.280.418 2014 - 2015 Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Bình Phước
6 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình trụ sở Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Ngày:25/6/2013
Số: 1096/QĐ-UBND
12.000.000.000 490.378.585 2014 - 2015 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước
7 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hệ thống kênh thuộc Trạm bơm Đăng Hà, huyện Bù Đăng Ngày:27/6/2013
Số: 1132/QĐ-UBND
2.200.000.000 151.408.858 2013 - 2014 Sở Nông nghiệp và PTNT
8 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa mái đập và hệ thống kênh thủy lợi Lộc Quang, huyện Lộc Ninh Ngày:27/6/2013
Số: 1136/QĐ-UBND
3.980.000.000 203.155.857 2013 - 2014 Sở Nông nghiệp và PTNT
9 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Nha Bích, huyện Chơn Thành Ngày:08/7/2013
Số: 1182/QĐ-UBND
420.000.000 236.544.000 2013 Sở Nông nghiệp và PTNT
10 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Phước, huyện Đồng Phú Ngày:08/7/2013
Số: 1183/QĐ-UBND
398.000.000 263.151.105 2013 Sở Nông nghiệp và PTNT
11 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập Ngày:19/8/2013
Số: 1521/QĐ-UBND
6.300.000.000 452.956.000 2014 - 2015 Sở Nông nghiệp và PTNT
12 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Tân Thành, huyện Bù Đốp Ngày:19/8/2013
Số: 1520/QĐ-UBND
9.000.000.000 936.819.000 2014 - 2015 Sở Nông nghiệp và PTNT
13 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán cho phí chuẩn bị đầu tư công trình XD trụ sở làm việc TT PTQDĐ huyện Đồng Phú Ngày:23/8/2013
Số: 2052/QĐ-UBND
1.640.774.058 53.624.295 2013 - 2014 Ban QLDA Xây dựng huyện
14 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: XD đường bê tông xi măng tổ 9, ấp Minh Tân, xã Tân Tiến Ngày:27/8/2013
Số: 2095/QĐ-UBND
747.713.342 36.733.713 2013 - 2014 Ban QLDA Xây dựng huyện
15 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Phú, thị xã Bình Long Ngày:08/10/2013
Số: 1820/QĐ-UBND
7.538.000.000 513.228.000 2014 - 2015 Sở Nông nghiệp và PTNT
16 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Bù Nho và xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập Ngày:08/10/2013
Số: 1821/QĐ-UBND
11.900.000.000 749.259.000 2014 - 2015 Sở Nông nghiệp và PTNT
17 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Di dời và tái định cư cho nhân dân vùng lũ và sạt lở ven Suối Rạt Ngày:10/10/2013
Số: 1833/QĐ-UBND
62.675.258.000 275.938.000   Sở Nông nghiệp và PTNT
18 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: XD đường bê tông xi măng tổ 33, KP Thắng Lợi, TT Tân Phú Ngày:11/10/2013
Số: 2669/QĐ-UBND
803.167.208 48.282.288 2013-2014 Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện
19 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: XD đường bê tông xi măng tổ 31, KP Thắng Lợi, TT Tân Phú Ngày:11/10/2013
Số: 2670/QĐ-UBND
774.103.973 45.659.443 2013-2014 Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện
20 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công tư: Xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt sử dụng khí tự nhiên huyện Đồng Phú, tỉnh BP Ngày:21/10/2013
Số: 2875/QĐ-UBND
3.128.399.572 96.130.253 2013-2014 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
21 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình: Mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn tin học tại trường THCS Tân Phước A và trường THCS Tân Lợi, huyện Đồng Phú Ngày:18/10/2013
Số: 2840/QĐ-UBND
1.018.614.910 0 2013-2014 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
22 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Mua sắm thiết bị phòng học, phòng bộ môn một số trường học trên địa bàn tỉnh Ngày:26/11/2013
Số: 2238/QĐ-UBND
14.019.281.000 102.000.000 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo
23 Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2 Ngày:27/12/2013
Số: 2605/QĐ-UBND
24.995.222.000 1.520.599.000 2014-2015 Sở Giáo dục và Đào tạo
24 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán đầu tư dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho các trường phổ thông tỉnh Bình Phước Ngày:31/12/2013
Số: 2653/QĐ-UBND
40.000.000.000 186.855.770 2014-2018 Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

Nguồn: UBND tỉnh; người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)