Bản in     Gởi bài viết  
Dự án được phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư trong năm 2011 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2011

STT Tên dự án Số - Ký hiệu; ngày phê duyệt Tổng mức đầu tư
(đồng)
Thời gian thực hiện dự án Chủ đầu tư
Tổng cộng Trong đó:
Chi phí chuẩn bị đầu tư
1 Xd lưới điện hạ thế khu tái ĐCĐC cho các hộ đồng bào dân tộc thuộc phạm vị GPMB ụự án thủy lợi Phước Hòa Ngày:20/01/2011
Số: 134/QĐ-UBND

 
   111.570.250 2011 Sở Nông nghiệp và PTNT
2 Cải tạo nâng cấp Trung tâm giống nông, lâm nghiệp tỉnh BP Ngày:28/03/2011
Số: 622/QĐ-UBND
   659.617.350   Sở Nông nghiệp và PTNT
3 Khu bảo toần văn hóa thuộc dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Stiêng sok Bom Bo Ngày:07/04/2011
Số: 655/QĐ-UBND
      Ban QLDA Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sok Bom Bo
4 Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh Ngày:31/05/2011
Số: 1277/QĐ-UBND
 1.748.000.000    51.000.000 2011-2012 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
5 XD công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp phòng chống cháy rừng Vườn Quốc gia BGM Ngày:06/06/2011
Số: 1316/QĐ-UBND
 5.690.000.000  652.512.688   Vườn quốc gia Bù Gia Mập
6 XD Trạm bảo vậ rừng số 10 và Trạm bảo vệ rừng ngã ba đường tuần tra biên giới tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Ngày:06/06/2011
Số: 1317/QĐ-UBND
 3.100.000.000    89.937.000   Vườn quốc gia Bù Gia Mập
7
Phê duyệt chuẩn bị đầu tư một số công trình ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2011:
 
1. Xây dựng Trường DTNT cấp 2,3 huyện Bù Gia Mập.
2. Xây dựng cổng, tường rào, nhà bảo vệ sân đường Trường cấp 2,3 Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
3. Xây dựng ký túc xá Trường PTDTNT Điểu Ông, huyện Bù Đăng
4. Xây dựng nhà đa chức năng và nhà tập đa năng Trường THPT Bình Long
5. Xây dựng 10 phòng học Trường THPT Chu Văn An, huyện Hớn Quản.
6. Xây dựng phòng học, phòng bộ môn Trường cấp 2,3 Đăng Hà, huyện Bù Đăng.
7. Xây dựng trường THPT Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
8. Xây dựng Trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long.
Ngày:28/06/2011
Số: 1491/QĐ-UBND
40.000.000.000 2.290.984   Sở Giáo dục và Đào tạo
PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)