Bản in     Gởi bài viết  
Dự án được phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư trong năm 2012 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHI PHÍ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2012

STT Tên dự án Số - Ký hiệu; ngày phê duyệt Tổng mức đầu tư
(đồng)
Thời gian thực hiện dự án Chủ đầu tư
Tổng cộng Trong đó:
Chi phí chuẩn bị đầu tư
1 Dự án xây dựng nhà khách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ngày:18/01/2012
Số: 149/QĐ-UBND

 
   55.753.112 2013 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
2 Xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Ngày:02/02/2012
Số: 177/QĐ-UBND
 83.701.701.875  2.100.944.689  2013-2016 Sở Nội vụ
3 Xây dựng công trình xây dựng Nhà tập đa năng; khối phòng học bộ môn và phòng học lý thuyết, phòng hội đồng sư phạm, phòng ở cho học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Ngày:08/02/2012
Số: 232/QĐ-UBND
   7.718.400.000   Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.
4 Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Bù Gia Mập Ngày:08/02/2012
Số: 233/QĐ-UBND
5.866.577.172 246.050.361 2012-2014 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
5 Xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Phú Ngày:08/02/2012
Số: 234/QĐ-UBND
5.336.577.172 236.050.361 2012-2014 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
6 Xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Ngày: 21/02/2012
Số: 315/QĐ-UBND
  427.992.031   Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh
7 Công trình cải tạo, sửa chữa Trường Chính trị tỉnh, hạng mục: Khối nhà chính, cổng tường rào, nhà bảo vệ, ký túc xá Ngày: 22/02/2012
Số: 318/QĐ-UBND
  282.053.000   Trường Chính trị tỉnh
8 Công trình cấp nước và nhà vệ sinh tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh năm 2012 Ngày:13/3/2012
Số:463/QĐ-UBND
5.149.855.697 146.422.246 2012-2013 Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Xây dựng và mua sắm trang thiết bị nghề điện dân dụng, điện tử dân dụng, công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su cho Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng Ngày:17/4/2012
Số: 724/QĐ-UBND
105.590.089.968 590.000.000   Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng
10  Dự án cải tạo, sửa chữa  03 ký túc xá Trường Cao đẳng sư phạm Ngày:17/4/2012
Số: 725/QĐ-UBND
 12.473.783.000 648.686.000     Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh
 11  Dự án Xây dựng Nhà Thi đấu đa năng (Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao) huyện Bù Gia Mập Ngày:08/5/2012
Số: 931/QĐ-UBND
   133.000.000    UBND huyện Bù Gia Mập
 12  Xây dựng Trạm bảo vệ rừng số 1 và số 2 tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Ngày:22/5/2012
Số: 1039/QĐ-UBND
   143.567.000  2012-2013  Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
 13  Xây dựng Khu diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập Ngày:22/05/2012
Số: 1040/QĐ-UBND
   577.740.936  2012.2013  Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
 14 Nâng cấp. mở rộng Quốc lộ 13 đoạn ngã 3 Chiu Riu đến cửa khẩu Hoa Lư, đoạn nội ô thị trấn Lộc Ninh; cầu Cần Lê, cầu Mua, cầu Lò Heo theo hình thức BT  Ngày:05/6/2012
Số: 1172/QĐ-UBND
 673.855.395.000  1.755.413.000  2012-2014  Sở Giao thông - Vận tải
 15 Xây dựng các cầu trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Cây Chanh và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật Quốc lộ 14 đoạn nội ô thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng theo hình thức BT  Ngày:05/6/2012
Số: 1176/QĐ-UBND
 424.943.422.500 1.537.125.000   2012-2014  Sở Giao thông - Vận tải
 16  Xây dựng các cầu trên tuyến Quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 đoạn từ cầu Suối Ngang đến ngả 4 Chơn Thành, huyện Chơn Thành theo hình thức BT Ngày:05/6/2012
Số: 1177/QĐ-UBND
 684.790.363.800 2.502.814.700   2012-2014  Sở Giao thông - Vận tải
 17 Xây dựng cầu 38 tại Km921+100 Quốc lộ 14 thuộc huyện Bù Đăng theo hình thức BT Ngày:05/6/2012
Số: 1178/QĐ-UBND
 140.529.256.000  870.995.000  2012-2014  Sở Giao thông - Vận tải
 18  Xây dựng hệ thống nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh cho các Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh năm 2012 Ngày:08/6/2012
Số: 1198/QĐ-UBND
 2.836.789.000  192.657.280 2012   Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
 19 Xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè đoạn qua chợ Tân Thành (Km 970+600 - Km 972 + 600) và đoạn qua chợ Minh Lập (Km 981 + 000 - Km 982 +620) hỗ trợ dự án BOT  Quốc lộ 14, đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành. Ngày:12/7/2012
Số: 1399/QĐ-UBND
 30.453.470.000  132.640.000  2012-2013  Sở Giao thông - Vận tải
 20  Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực cầu Bù Na (đoạn Km 939+164 - Km 939 + 417) để hỗ trợ dự án BOT  xây dựng Quốc lộ 14 đoạn từ Cây Chanh đến cầu 38.  Ngày:12/7/2012
Số: 1400/QĐ-UBND
 5.444.193.000  181.700.000  2012-2013  Sở Giao thông - Vận tải
 21   Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực cầu Bù Đăng (đoạn Km 908+190 - Km 908 + 677) để hỗ trợ dự án BOT  xây dựng Quốc lộ 14 đoạn từ Cây Chanh đến cầu 38 tỉnh Bình Phước.  Ngày:12/7/2012
Số: 1401/QĐ-UBND
 9.073.686.000  265.751.000  2012-2013  Sở Giao thông - Vận tải
22 Xây dựng hệ thống thoát nước, vỉa hè đoạn qua chợ Tân Thành (Km 970+600 - Km 972 + 600) và đoạn qua chợ Minh Lập (Km 981 + 000 - Km 982 +620) hỗ trợ dự án BOT  Quốc lộ 14, đoạn từ thị xã Đồng Xoài đến Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành. Ngày:12/7/2012
Số: 1403/QĐ-UBND
29.658.578.000 128.936.000 2012-2013 Sở Giao thông - Vận tải
23 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình xây dựng các tuyến đường tuân tra bảo vệ rừng tại Vường Quốc Gia Bù Gia Mập Ngày:03/8/2012
Số: 1566/QĐ-UBND
  874.372.770 2013-2015 Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập
24 Phê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa lớn công trình hệ thống thủy lợi Bù Nâu. Ngày:22/8/2012
Số: 1669/QĐ-UBND
  133.202.000 2012 - 2013 CTy TNHH MTV Dịch vụ thủy lợi Bình Phước
25 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án lắp đặt phòng cháy, chữa cháy và cải tạo sửa chữa Khoa lão, Khoa cán bộ cao cấp, Kho dược - giặt ủi và cầu nối Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ngày:21/8/2012
Số: 1645/QĐ-UBND
  204.347.000   Bệnh viện đa khoa tỉnh
26 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật (phần còn lại) Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, Lao động xã hội tỉnh Bình Phước. Ngày:27/9/2012
Số: 1925/QĐ-UBND
  301.489.000   Sở Lao động Thương binh và Xã hội
27 Phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: xây dựng đường và kênh tại Khu KTCK Hoa Lư giai đoạn 2013-2015 Ngày:02/10/2012
Số: 1988/QĐ-UBND
146.889.526.725 884.058.265 2013 - 2015 Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước
28 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh Ngày:02/10/2012
Số: 1992/QĐ-UBND
  655.150.200   Sở Nông nghiệp và PTNT
29 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dưng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bù Gia Mập Ngày:10/10/2012
Số: 2081/QĐ-UBND
  185.667.000 2013 - 2015 UBND huyện Bù Gia Mập
30 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dưng Nhà tập đa năng, hạ tầng kỹ thuật và sửa chữa phòng học Trường THPT Bù Đăng, huyện Bù Đăng Ngày:10/10/2012
Số: 2080/QĐ-UBND
  370.913.691 2013 - 2015 Sở Giáo dục và Đào tạo
31 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ Ngày:11/12/2012
Số: 2492/QĐ-UBND
  561.746.320   Sở Ngoại vụ
32 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề huyện Hớn Quản Ngày:12/12/2012
Số: 2503/QĐ-UBND
  201.888.935 2013 - 2015 Sở Lao động Thương binh và Xã hội
33 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cấp nước và nhà vệ sinh tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh năm 2013 Ngày:12/12/2012
Số: 2498/QĐ-UBND
5.383.264.698 153.077.803 2013 - 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo
34 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường giao thông nội vùng khu tái định canh cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc dự án thủy lợi Phước Hòa Ngày:11/12/2012
Số: 2481/QĐ-UBND
  513.645.600 2012 - 2013 Sở Nông nghiệp và PTNT
35 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng khối nhà học Trường Chính trị tỉnh Bình Phước Ngày:12/12/2012
Số: 2504/QĐ-UBND
  342.310.000 2013 - 2015 Trường Chính trị tỉnh
36 Phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Trung tâm y tế dự phòng thị xã Đồng Xoài Ngày:12/12/2012
Số: 2499/QĐ-UBND
  246.034.000 2013 - 2015 UBND thị xã Đồng Xoài

 

 

Nguồn: UBND tỉnh; người đăng: PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)