Bản in     Gởi bài viết  
Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2015

Ngày 17 tháng 8 năm 2012 UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012 - 2015, tổng thể quy hoạch được nêu trong Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 17/8/2012.
Xem chi tiết Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 nhắp vào đây.

PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)