• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
(CTTĐTBP) - Trong thời gian 5 năm (2016-2020), tất cả các huyện, thị xã ưu tiên tập trung tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 ở khu vực nông thôn, nhất là ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, xã biên giới, xã nghèo và các xã đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn trên. 
 
Xem chi tiết Kế hoạch 89: Tại đây.
 
Đó là nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong Kế hoạch số 89 vừa được ban hành vào ngày 14/4 về thực hiện truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.
 
Mục tiêu tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, những kết quả và thành tựu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Qua đó, thúc đẩy thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM”, phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn và không còn xã dưới 5 tiêu chí.
 
UBND tỉnh yêu cầu 100% huyện, thị xã xây dựng kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền hàng năm và triển khai có hiệu quả; phấn đấu trên 80% người dân khu vực nông thôn hiểu và đồng thuận về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM. Nội dung, phương pháp và cách thức thực hiện phù hợp điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như đối tượng được tuyên truyền. Công tác tuyên truyền có trọng tâm, tránh lãnh phí, huy động thêm các nguồn lực khác theo hướng xã hội hóa, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra./.
 
TT.THCB
Nguồn: www.binhphuoc.gov.vn
Người đăng: Phông
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)