• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn 
 “Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn” có địa chỉ truy cập tại: “thuviencoso.vn” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật xây dựng, nhằm phục vụ bạn đọc tiếp cận, khai thác các đầu sách của “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”, được xuất bản và phát hành từ năm 2009 đến nay. 
 z2941631332334 0da2dc2e15044c78298634b707a1dcff
“Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn” có địa chỉ truy cập tại: “thuviencoso.vn”
 
Sách trên thư viện được chia theo các chủ đề gồm: Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sách về xây dựng Đảng, Nhà nước; Sách về kiến thức phổ thông; Sách về kỹ năng quản lý; Sách về phổ biến chính sách, pháp luật; Sách về phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; Sách trang bị cho vùng đồng bào dân tộc, xây dựng nông thôn mới... Nội dung sách là nguồn thông tin chính thống, tin cậy, bảo đảm tính chính xác, khách quan, khoa học, cập nhật những thông tin mới nhất về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu, tham khảo, học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở xã, phường, thị trấn. 

Thư viện này nhằm khai thác tiện ích của công nghệ thông tin, chia sẻ quyền sử dụng tài nguyên tri thức kho dữ liệu sách “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” cho đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ngoài việc tìm kiếm trên danh mục tài liệu điện tử, người dùng có thể tra cứu dựa trên các trường thông tin mô tả hoặc tra cứu toàn văn các tài liệu đã được số hoá; đọc tài liệu trên máy tính và điện thoại di động./.
Tác giả bài viết: Thanh Phương
Người đăng: PTP
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)