• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
 Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
 

Ngày 07 tháng 01 năm 2015 UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu Công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước . Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 07/01/2015.

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)