• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
 Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước 

Ngày 01 tháng 7 năm 2014 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bình Phước. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 01/7/2014.

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)