Bản in     Gởi bài viết  
Doanh nghiệp giải thể trong năm 2013 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ NĂM 2013

(Giải thể theo Luật Doanh nghiệp, cập nhật từ ngày 01/01/2013 đến 30/12/2013)

File Danh sách Doanh nghiệp theo định dạng mã nguồn mở có đuôi .ods

 
STT Tên Doanh nghiệp Địa Bàn Thông báo số Thời điểm Giải thể Lý do Vốn điều lệ (tr.đ)
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN        
1 Cty TNHH MTV Thép Đức Hiếu F.52 KCN Minh Hưng, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành "04/SKHĐT-ĐKKD 09/01/2013 Không có điện đáp ứng nhu cầu sản xuất 10,000
2 Cty TNHH MTV TMDV Phú Hưng SN 73 Tôn Đức Thắng, ấp 1, xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài "11/SKHĐT-ĐKKD 28/01/2013 Không hoạt động kinh doanh 1,000
3 Cty TNHH MTV Thế Kỷ Phân Bón BP Số 609 PRĐ, phường Tân Bình, Tx.Đồng Xoài "13/SKHĐT-ĐKKD 30/01/2013 Hoạt động không có doanh thu 100
4 Cty TNHH MTV Vi Tính Gia Bảo Số 103, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng "13/SKHĐT-ĐKKD 11/3/2013 Nguồn vốn kinhd oanh không đủ, mặt bằng kinh doanh chưa có 300
5 Cty TNHH MTV Tuấn Hoàng Số 306, ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú "13/SKHĐT-ĐKKD 7/3/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 2,000
6 Cty TNHH MTV XD Điện Tiến Phát Ấp 1, xã Thanh Hóa, huyện Bù Đốp "32/SKHĐT-ĐKKD 3/5/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 900
7 Cty TNHH MTV Lâm Đại Phúc Đội 2, ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, đồng Phú "31/SKHĐT-ĐKKD 3/5/2013 Khó khăn về tài chính  40,000
8 Cty TNHH MTV SX Giáy Nhám Việt Mỹ Ấp 6, xã Minh Long, H.Chơn Thành "45/SKHĐT-ĐKKD 27/5/20173 Không đủ khả năng huy động vốn 2,000
9 Cty TNHH MTV Lê Châu Ấp 5, xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh -BP "17/SKHĐT-ĐKKD 17/6/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 1,000
10 Cty TNHH MTV Cầu đường  Tiến Phát Thôn Tân Hiệp, xã Bù nho, H.Bù Gia Mập, BP 58/SKHĐT-DKKD 17/6/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 5,000
11 Cty TNHH MTV Tâm Minh Hải Tổ 6, ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, H.Đồng Phú 76B/SKHĐT-DKKD 17/7/2013 Kinh tế khó khăn 1,200
12 Cty TNHH MTV TM và Dv Trường Sinh Thôn 3, xã Đức Liệu, huyện Bù Đăng 104a/SKHĐT-DKKD 23/8/2013 Hoạt động kinh doanh hiệu quả 1,000
13 Cty TNHH MTV Hồng Tý Số 1527, tổ 3, Kp.Phú Mỹ, F.tân Phú, Tx.Đồng Xoài 109/SKHĐT-DKKD 27/8/2013 Kinh doanh không hiệu quả 1,900
14 Cty TNHH MTV TMDV Tin Học Phương Nam Số 258 QL 14, khu Đức Lập, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng 91/SKHĐT-DKKD 12/8/2013 Kinh doanh không hiệu quả 400
15 Cty TNHH MTV XD Đức Tiến Số 107 Thôn 4, xã Minh Hưng, H.Bù Đăng 90/SKHĐT-DKKD 12/8/2013 Kinh tế khó khăn 1,000
16 Cty TNHH MTV Hưng Dung Số 355 Nguyễn Huệ, tổi 5, Kp.Phú Sơn, F.An Lộc, tx.Bình Long 124/SKHĐT-DKKD 20/9/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 200
17 Cty TNHH MTV TMDV Đức Phát Thôn 12, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập 116/SKHĐT-DKKD 5/9/2013 Hoạt động kinh doanh hiệu quả 500
18 Cty TNHH MTV TMDV Đại Thành Công G5 Lê Thị Riêng, TT TM Đồng Xoài, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 118/SKHĐT-DKKD 10/9/2013 Không hoạt động kinh doanh 2,800
19 Cty TNHH MTV TM Xây Lắp và DV Q/C Trí Tuệ SN 25, tổ 1, thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, H.Bù Gia Mập 137/SKHĐT-DKKD 21/10/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 2,000
20 Cty TNHH MTV Lai Quế Anh Ấp 1, xã Thiện Hưng, H.Bù Đốp 144/SKHĐT-DKKD 11/11/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 4,500
21 Cty TNHH MTV Đầu Tư XD HT Tổ 11, ấp 3A, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành    161/SKHĐT-DKKD 01/11/2013 Kinh doanh không hiệu quả 2,000
22 Cty TNHH MTV TM Tấn Thành Tổ 2, Kp.Phú Sơn, phường An Lộc, Tx.Bình Long    163/SKHĐT-DKKD 5/12/2013 Hoạt động không hiệu quả 2,000
23 Cty TNHh MTV SXTM Ngọc Châu Số 400 thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp    162/SKHĐT-DKKD 04/12/2013 không đủ điều kiện về tài chính 1,000
24 Cty TNHH MTV Máy Vi Tính Chân Trời Mới Số 185 Phú Riềng Đỏ, F.Tân Đồng, Tx.Đxoài 170/SKHĐT-DKKD 16/12/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 490
25 Cty TNHH MTV Tuyền Hiệu Tổ 7, khu 7, F.Long Phước, Thị xã Phước Long     177/SKHĐT-ĐKKD 30/12/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 3,000
DNTN         86,290
1 DNTN Thanh Cẩm Ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh "11/SKHĐT-ĐKKD 28/01/2013 Không hoạt động kinh doanh 3,000
2 DNTN Mai Huy Thanh Đội 2, thôn 7, xã Đak Ơ, huyện Bù Gia Mập "08/SKHĐT-ĐKKD 17/01/2013 Không hoạt động kinh doanh 300
3 DNTN Giải trí Thanh Minh Ấp tân An, xã tân Tiến, huyện Đồng Phú "24/SKHĐT-ĐKKD 22/3/2013 Không có điều kiện duy trì hoạt động kinh doanh 500
4 DNTN Tấn Phát Khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, H.Bù Đốp 40/SKHĐT-ĐKKD 15/5/2013 Không thuê được mặt bằng kinh doanh 10,000
5 DNTN Thành Luân Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, H.BGM 52/SKHĐT-ĐKKD 10/6/2013 Không tiếp tục hoạt động kinh doanh 2,000
6 DNTN Châu Trâm Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, H.Bù Gia Mập 76/SKHĐT-ĐKKD 16/7/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 1,000
7 DNTN Minh Tâm Ấp 2, xã Minh Hưng, H.Bù Đăng 82/SKHĐT-ĐKKD 30/7/2013 Không hoạt động kinh doanh 100
8 DNTN Thúy Nga Số 24 đường số 2, Kp.Xuân Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 110/SKHĐT-ĐKKD 27/8/2013 Kinh doanh không hiệu quả 250
9 DNTN Việt Phát Tổ 4, Kp.Bình Tây, F.Hưng Chiến, Tx.Bình Long 114/SKHĐT-ĐKKD 04/9/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 550
10 DNTN Vân Trang Ấp 5, quốc lộ 13, TT.Thanh Bình, huyện Bù Đốp 128/SKHĐT-ĐKKD 3/10/2013 Hoạt động không hiệu quả 500
11 DNTN Sài Gòn Nhỏ Thôn 2, xã Đức Liễu, H.Bù Đăng      152/SKHĐT-ĐKKD 25/11/2013 Thành lập công ty mới 900
12 DNTN Trạm XD Thành Tín Số 306 QL 13, Kp.Ninh Phú, TT.Lộc Ninh, LN   157/SKHĐT-ĐKKD 27/11/2013 Kinh doanh không hiệu quả 1,800
CÔNG TY TNHH       20,900
1 Cty TNHH SX-TM-DV Tràng An Tổ 2, khu phố 4, F.Tân Đồng, Tx.ĐX "26/SKHĐT-ĐKKD 29/3/2013 Khó khăn về tài chính và thuê mướn nhân công 2,000
2 Cty TNHH Tân Thuận Trần Hưng Đạo, Kp.Phú Xuân, F.Tân Phú, ĐX "46/SKHĐT-ĐKKD 28/5/2013 Chưa hoạt động kinh doanh 1,000
3 Cty TNHH Trường Lộc Phát Số 79, ấp 1, xã lộc Điền, huyện Lộc Ninh, Bình Phước 94/SKHĐT-ĐKKD 14/8/2013 Hoạt động không hiệu quả 5,000
4 Cty TNHH Phát Triển Tân Khai Ấp 1, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản 93/SKHĐT-ĐKKD 14/8/2013 Chưa hoạt động kinh doanh 2,700
5 Cty TNHH SX TM Châu Đại Nam Số 186, tổ 6, ấp 6, xã Minh Long, H.Chơn Thành 106/SKHĐT-ĐKKD 27/8/2013 Hoạt động kinh doanh hiệu quả 1,400
6 Cty TNHH TMDV Huy Linh Tổ 2B, Kp.Suối Đá, F.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 123/SKHĐT-ĐKKD 16/9/2013 Không hoạt động kinh doanh 5,000
7 Cty TNHH Tấn Phát Tân Khai Ấp 1, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản 122/SKHĐT-ĐKKD 16/9/2013 Không hoạt động kinh doanh 2,700
8 Cty TNHH Du Lịch NN Ngọc Hà Ấp 6, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành 143/SKHĐT-ĐKKD 08/11/2013 Khăn khăn về kinh tế 27,000
9 Cty TNHH Nam Long Tổ 3, khu 1, phường Thác Mơ, Tx.Phước Long 150/SKHĐT-ĐKKD 21/11/2013 Khó khăn về tài chính 500
10 Cty TNHH XD Hưng Phước Hẻm 997, Kp.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài, Bình Phước 173/SKHĐT-ĐKKD 20/12/2013 Kinh doanh không hiệu quả 1,500
            48,800
CÔNG TY CỔ PHẦN        
1 Cty CP Thanh Yến - Bình Phước KCN Chơn Thành, huyện Chơn Thành 44/SKHĐT-ĐKKD 22/5/2013 Kinh doanh không hiệu quả 300,000
2 Cty CP Cấp Thoát nước Phú Riềng - Bình Phước Đường ĐT.741, xã Phú Riềng, H.Bù Gia Mập 108/SKHĐT-ĐKKD 27/8/2013 Sản xuất kinh doanh hiệu quả 10,000
3 Cty Cp Chăn Nuôi -Trồng- TM-CB An Phú Ấp 54, xã Lộc An, H.Lộc Ninh 135/SKHĐT-ĐKKD 17/10/2013 Kinh doanh kém hiệu quả 5,000
CHI NHÁNH, VPĐD         315,000
1 CN - Cty CP BĐS và Kỹ Thuật Xăng Dầu BP Ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú "10/SKHĐT-ĐKKD 28/01/2013 Không hoạt động kinh doanh  
2 Nông Lâm Trường Đăk Ơ Xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập "14/SKHĐT-ĐKKD 31/01/2013 Kinh doanh kém hiệu quả  
3 CN- Cty TNHH MTV Trường Sơn Kp.Tân Trà, phường Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 21/SKHĐT-ĐKKD 11/3/2013 Chuyển thành địa điểm kinh doanh  
4 CN Cty CP 3S tại tỉnh Bình Phước Số 7, tổ 4, Kp.3, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 41/SKHĐT-ĐKKD 15/5/2013 Chuyển thành địa điểm kinh doanh  
5 CN- Cty TNHH MTV TM Kim Nhật Minh N19-20 khu TĐC Tân Bình, phường Tân Bình 21/SKHĐT-ĐKKD 11/3/2013 Kinh doanh không hiệu quả  
6 CNBP - Cty CP Phân Bón  và hóa chất Dầu Khí Đông Nam Bộ Ấp 1, xã Đồng Tiến -H.Đồng Phú 57/SKHĐT-ĐKKD 17/6/2013 Chuyển trụ sở Bình Phước về Đăk Nông  
7 CN Đại lý XD Hồng Phúc Ấp Tân Lội, xã Tân Thành, H.Bù Đốp 79/SKHĐT-ĐKKD 23/7/2013 Chấm dứt để thành lập DN mới  
8 Xí nghiệp Chế Biến Gỗ Phú Thịnh Xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập 105a/SKHĐT-ĐKKD 23/8/2013 Đăng ký lại chi nhánh  
9 Nông Trường Cao Su Đăk Ơ Xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập 103b/SKHĐT-ĐKKD 23/8/2013 Đăng ký lại chi nhánh  
10 Nông Trường Cao Su Thống Nhất Xã Thống Nhất, H.Bù Gia Mập 103a/SKHĐT-ĐKKD 23/8/2013 Đăng ký lại chi nhánh  
11 CN Ty CP XD và PT KD Tại Bình Phước Số 135 Ngô Gia Tự, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài-BP 147/SKHĐT-ĐKKD 13/11/2013 tái cơ cấu cty  
12 Cửa Xe Máy Minh Phát - DNTN TM -DV Hưng Phát Số 16 Nguyễn Huệ, Kp.Phú Nghĩa, F.Phú Đức, Tx.Bình Long 178/SKHĐT-ĐKKD 31/12/2013 Kinh doanh kém hiệu quả  
  Năm 2013       50 DN, 12CN 470,990

 

Giải thể: 50

Chấm dứt: 12 CN, VPĐD

 

Nguồn: P.ĐKKD; Người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)