Bản in     Gởi bài viết  
Doanh nghiệp giải thể trong năm 2011

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2011

(Từ ngày 01/01/2011 đến tháng 31/12/2011)

File Danh sách Doanh nghiệp theo định dạng mã nguồn mở có đuôi .ods

STT Tên Doanh nghiệp Địa Bàn Thông báo số Thời điểm Giải thể Lý do
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN      
1 DNTN Dung Hợp Khu phố 7, Phường Long Phước, Tx.Phước Long, tỉnh Bình Phước 03/SKHDT-DKKD 1/4/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
2 DNTN Thanh Tùng Tổ 4, Kp.3, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 25/SKHDT-DKKD 1/7/2011 Chuyển loại hình KD
3 DNTN TMDV Đại Phước TT.Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 219/SKHDT-DKKD 3/18/2011 Không hoạt động kinh doanh
4 DNTN Bảo Châu 204 Phú Riềng Đỏ, P.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 238/SKHDT-DKKD 3/24/2011 Kinh doanh không hiệu quả
5 DNTN Hương Tình Tổ 10, Ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 238/SKHDT-DKKD 3/24/2011 Không đủ năng lực tài chính
6 DNTN TMDV Lê Gia Ấp 1, xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 294/SKHDT-DKKD 08/4/2011 Chuưa đi vào hoạt động
7 DNTN Họa Mi Tổ 3, Kp.4, TT.Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh BÌnh Phước 358/SKHDT-DKKD 4/27/2011 Chuyển loại hình KD
8 DNTN Tiệm vàng Kim Thành QL,13, Chợ Thanh Lương, Tx.BÌnh Long, tỉnh Bình Phước 358/SKHDT-DKKD 4/27/2011 Kinh doanh không hiệu quả
9 DNTN Bảy Xuân Kp.5, phường Phước Bình, Tx.Đồng Xoài 401/SKHDT-DKKD 9/5/2011 Không điều hành được hoạt động
10 DNTN Kim Hoàng Long Ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú 521/SKHDT-DKKD 16/6/2011 Chuyển loại hình KD
11 DNTN Tiệm Vàng Kim Liên Số 6 chợ Tân Tiến, xã Tân Tiến, Đồng Phú 521/SKHDT-DKKD 16/6/2011 Chuyển loại hình KD
12 DNTN Thành Đạt Ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành 776/SKHDT-DKKD 25/8/2011 Kinh doanh không hiệu quả
13 DNTN Tiệm Vàng Kim Phương Ấp 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 776/SKHDT-DKKD 25/8/2011 Kinh doanh không hiệu quả
14 DNTN Kiêm Bảo Thôn 8, xã Long Hà, huyện Bù Đăng 776/SKHDT-DKKD 25/8/2011 Chuyển loại hình KD
15 DNTN Kiêm Ngọc Long Thôn Tân 4, xã Long Tân, huyện Bù Gia Mập 792/SKHDT-DKKD 31/8/2011 Chuyển loại hình KD
16 DNTN Ngọc Linh Thôn 2, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 781/SKHDT-DKKD 29/8/2011 Chuyển loại hình KD
17 DNTN KIM OANH Xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước /SKHDT-DKKD 7/9/2011 Kinh doanh không hiệu quả
18 DNTN NGỌC THỂ Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước /SKHDT-DKKD 7/9/2011 Chuyển loại hình KD
19 DNTN NGỌC ĐỨC Thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước /SKHDT-DKKD 7/9/2011 Chuyển loại hình KD
20 DNTN KIÊM Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước /SKHDT-DKKD 7/9/2011 Chuyển loại hình KD
21 DNTN KIM PHƯỢNG  Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước /SKHDT-DKKD 7/9/2011 Chuyển loại hình KD
22 DNTN Bảo Minh Ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú 869/SKHDT-DKKD 16/9/2011 Chuyển loại hình KD
23 DNTN Kim Bảo Ngọc Tổ 1, ấp An Quý, xã Thanh An, huyện Hớn Quản 827/SKHDT-DKKD 7/9/2011 Chuyển loại hình KD
24 DNTN Hồng Hạnh Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, Bù Gia Mập 898/SKHDT-DKKD 22/9/2011 Chuyển loại hình KD
25 DNTN Hoàng Liên Kp.Suối Đá, phường Tân Xuân, tx.Đồng Xoài 942/SKHDT-DKKD 03/10/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
26 DNTN Minh Mạnh Kp.1, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành 942/SKHDT-DKKD 03/10/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
27 DNTN TMDV Thanh Lịch Ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp 1206/SKHDT-DKKD 29/11/2011 Khôn đủ vốn kinh doanh
28 DNTN Thiên Hương Số 101, phường Hưng Chiến, tx.Bình Long, tỉnh Bình Phước 1206/SKHDT-DKKD 29/11/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
29 DNTN Bảo Trâm Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh /SKHDT-DKKD 8/12/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
30 DNTN Hồng Nhung Số 30, khu Phước Trung, phường Phước Bình /SKHDT-DKKD 8/12/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
31 DNTN Tiệm Vàng Ngọc Sơn Thôn Phước Quả, xã Phước Tín, Tx.Phước Long /SKHDT-DKKD 8/12/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
32 DNTN Tiệm Vàng Bảo Yến Xã Lộc Quang, huỵên Lộc Ninh /SKHDT-DKKD 8/12/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN      
1 Cty MTV Du lịch Thanh Tùng Khu 1, P.Phước Bình, Tx.Phước Long, tỉnh Bình Phước 46/SKHDT-DKKD 1/18/2011 Không đủ vốn để hoạt động
2 Cty MTV Hiền Trang 231, Kp.3, P.Long Phước, Tx.Phước Long, tỉnh Bình Phước 87/SKHDT-DKKD 1/27/2011 Không huy động được vốn
3 Cty MTV Phước Duy Ấp Thanh Trung, TT.Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 219/SKHDT-DKKD 3/18/2011 Không đủ vốn để hoạt động
4 Công ty TNHH MTV Hiệp Đô Tổ 4, ấp 8, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 358/SKHDT-DKKD 27/4/2011 sức khỏe yếu
5 Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyễn Ấp 3, xã Minh Lập, huyện Đồng Phú 511/SKHDT-DKKD 13/7/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
6 Cty TNHH MTV Bình Hùng Số 16, ĐT.749, ấp 2, xã Phứơc Tân, huyện Bù Gia Mập 741/SKHDT-DKKD 17/8/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
7 Cty TNHH MTV TMDV Điện Lực Lộc Ninh Nguyễn Văn Trỗi, Kp.Ninh Thạnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh 898/SKHDT-DKKD 22/9/2011 khó khăn kinh tế
8 Cty TNHH MTV Tuấn Phương Số 92 đường Điểu Ông, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài  /SKHDT-DKKD 12/1/2011 Kinh doanh không hiệu quả
CÔNG TY TNHH      
1 Công ty TNHH Tín Phát   03/SKHDT-DKKD 1/4/2011 Dự án kKD không đảm bảo vệ sinh
2 Công ty TNHH Thành Phát Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước 25/SKHDT-DKKD 1/7/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
3 Cty TNHH DVTM và nuuôi trồng cao su Trường Lộc P.Long Phước, Tx.Phước Long, tỉnh Bình Phước 43/SKHDT-DKKD 1/13/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
4 Cty TNHH TM-DV-XNK Châu Đức Pháp Tổ 54, Kp.Bàu Ké, TT.Tân Phú, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước 43/SKHDT-DKKD 1/13/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
5 Cty TNHH Hàm Long Ấp Tà Tê, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 134/SKHDT-DKKD 2/23/2011 Không hoạt động KD (Ko đủ thành viên)
6 Công ty TNHH Phước An 102 Trần Phú, P..An Lộc, Tx.Bình Long, tỉnh Bình Phước 255/SKHDT-DKKD 3/31/2011 các thành viên không hợp tác đầu tư để hoạt động
7 Công ty TNHH Việt Khang Minh Tổ 3, ấp Hiếu Cảm, TT.CHơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 294/SKHDT-DKKD 4/19/2011 Kinh doanh không hiệu quả
8 Cty TNHH Thiên Hoàng Hà 139 Phú Riềng Đỏ, Tân Bình, Đồng Xoài 412/SKHDT-DKKD 16/5/2011 Vi phạm hoạt động kinh doanh
9 Cty TNHH TM DV SX Thanh Long Xã Bom Bo, huyệ Bù Đăng 401/SKHDT-DKKD 9/5/2011 Không tiếp tục hoạt động kinh doanh
10 Cty TNHH Tư Vấn Kiến Quốc Ấp Thanh Tâm, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp 448/SKHDT-DKKD 30/5/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
11 Cty TNHH SXDV TM Điện Tử Tin Học Sài Gòn Số nhà 699 QL 14, Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 511/SKHDT-DKKD 13/7/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
12 Cty TNHH Tư Vấn XD Nhật Thành Phường Tân Đồng, Tx.Đồng Xoài 992/SKHDT-DKKD 14/10/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
13 Cty TNHH Tâm Thu Ấp 8, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài /SKHDT-DKKD 8/12/2011 Chưa HĐ kinh doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN      
1 Cty CP Thiên Kim Sơn Ấp 7, xã Tân Thành, Tx.Đồng Xoài,tỉnh Bình Phước 87/SKHDT-DKKD 1/27/2011 Không hoạt động
2 Cty CP Công nghệ điện Chơn Thành Kp.1, Thị trấn Chơn Thành, H.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 134/SKHDT-DKKD 2/23/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
3 Cty CP Đầu tư Đông Dương QL,14, xã Minh Thành, H.Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 134/SKHDT-DKKD 2/23/2011 Không triển khai được mục đích hoạt động
4 Cty CP TM Quốc Tế Tân Bình Minh Số 04 Nguyễn Huệ, F.Long Thủy, Tx.Phước Long 898/SKHDT-DKKD 22/9/2011 Cổ đông không đóng góp vốn
5 Cty CP Đầu Tư Bình Phước Ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản /SKHDT-DKKD 0811/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
CHI NHÁNH, VPĐD        
1 CN Bù Đăng - Công ty TNHH LACASHEW Thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 253/SKHDT-DKKD 3/31/2011 Hoạt động kinh doanh bị thua lỗ
2 CN Công ty TNHH MTV Phước Hà Xã Tân Thành, Tx.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 286/SKHDT-DKKD 4/7/2011 khó khăn về nhân lực
3 CN - Cty TNHH TMDV Tân Phú Lai Ngã Ba đường 10, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp 414/SKHĐT-ĐKKD 16/5/2011 khó khăn về nhân lực
4 CN Cty CP Thành Đạt Ấp 1, xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh 521/SKHDT-DKKD 16/6/2011 Không hoạt động kinh doanh
5 Cty TNHH MTV Du lịch và Tiếp Thị Giao Thông Vận Tải Việt Nam Vietravel Chi Nhánh Bình Phước Số 669 QL 14, Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 569/SKHDT-DKKD 04/7/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
6 CN - DNTN Xăng Dầu Oanh Cự Ấp Trà Thanh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản 569/SKHDT-DKKD 04/7/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
7 CN - Lộc Ninh - Cty TNHH Hoàng Quân Ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh 993/SKHDT-DKKD 14/10/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
8 CN Tổng Cty Dầu VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MTV tại BÌNH PHƯỚC QL 14, ấp 3, xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài 1095/SKHDT-DKKD 08/11/2011 Sắp sếp lại các đơn vị trực thuộc tổng công ty
9 Trang Trại Chăn Nuôi Ba Huân tại Phú Văn - Cty TNHH Ba Huân Xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập 804/SKHDT-DKKD 01/9/2011 Kinh doanh không hiệu quả
10 Nhà Máy Thủy Điện ĐakGlun Ấp 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng 1137/SKHDT-DKKD 16/11/2011 Không hoạt động kinh doanh
11 CN - Cty TNHH Trấn Gia Lô J1-1, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, Chơn Thành 1298/SKHDT-DKKD 21/12/2011 Khó khăn tài chính
12 CN - Cty CP Tư Vấn Đầu Tư Bước Sóng Trẻ G8 đường Lê Thị Riêng, TT TM Đồng Xoài, Kp.Tân Bình, thị xã Đồng Xoài 1137/SKHDT-DKKD 21/12/2011 Kinh doanh kém hiệu quả
VPĐD        
1 VPĐD - Cty TNHH Kiểm Toán Việt Mỹ Số 1243 Phú Riềng Đỏ, Kp.Phú Xuân, Tân Bình, Tx.Đồng Xoài /SKHDT-DKKD 09/8/2011 Không hoạt động kinh doanh
2 VPĐD - Cty TNHH Kế Toán Tư Vấn Vũ Lâm Số 707-709 QL 14, phường Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 1208/SKHDT-DKKD 29/11/2011 Kinh doanh không hiệu quả

Nguồn: Phòng ĐKKD Sở KHĐT Bình Phước; người đăng: PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)