Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng và Bù Gia Mập 
Tải về tại đây
Nguồn: UBND
Người đăng: L.V.H
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)