Báo cáo kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Phú Riềng và Bù Gia Mập 
Tải về tại đây
Nguồn: UBND
Người đăng: L.V.H