Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2022 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022 
Báo cáo 2457/BC-SKHĐT

Biểu 1 

Biểu 2 

Biểu 3

BIểu 4

Nguồn: SKHĐT

Người đăng: V.H

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)