Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP 
Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 6561/BKHĐT-TH về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP. Tại Công văn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh của các địa phương phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện.
(Nội dung chi tiết xem file đính kèm).


File đính kèm:
6561.BKHDT-TH.pdf

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)