Bản in     Gởi bài viết  
Tổng hợp Danh sách Doanh nghiệp đang hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 

 

Tổng hợp Danh sách Doanh nghiệp đang hoạt động 6 tháng đầu năm 2015

 

STT

Danh mục

Địa chỉ

Mã số DN

Ngày cấp

Vốn (Tr.đ )

Người ĐDPL

Số Đthoại

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC

DNTN

 

 

 

 

 

 

1

DNTN xăng dầu Hải Tiền

Tổ 3, Ấp Đồng Búa, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801094703

2/2/2015

1,500

Nguyễn Văn Cự

0166 9734599

2

DNTN Minh Vy

Đội 2, Ấp 4, xã Đồng Tâm, Đồng Phú

3801095785

5/3/2015

1,900

Trần Văn Được

0964 905576

Cty TNHH MTV

 

 

 

 

 

 

3

Cty TNHH MTV ao nhà quán

Số 46, Ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, Đồng Phú

3801093890

20/01/2015

500

Phạm Văn Tú

0973 000093

4

Cty TNHH MTV TMDV Minh Thịnh Phát

KCN Bắc Đồng Phú, Kp.Bàu Ké, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801092230

7/1/2015

10,000

Trần Tấn Minh

0909 326927

5

Cty TNHH MTV TMDV SX Hoàng Gia

Tổ 3, Ấp Dên Dên, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801092223

7/1/2015

1,100

Hoàng Đức Bảy

0908 746611

6

Cty TNHH MTV Quý Hà

Lô H4, KCN Bắc Đồng Phú, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801094950

6/2/2015

3,000

Phan Thị Thu Hà

0982 896504

7

Cty TNHH MTV TMDV và SX Quang Tuấn

Tổ 9, Kp.Bàu Ké, TT.Tân Phú, Đồng pHú

3801095231

10/2/2015

1,600

Phú Tường Quang

0914 104450

8

Cty TNHH MTV Thủy Tin

Đường N5, KCN Bắc Đồng Phú, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801095792

5/3/2015

3,000

Nguyễn Thị Thủy Tin

0966 797076

9

Cty TNHH SXTMDV Giang Châu

D9T, Ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú, Đồng Phú

3801097775

6/4/2015

4,500

Đoàn Mạnh Khắc

0913 720414

10

Cty TNHH MTV taxi Đồng Phú

Tổ 99, Kp.Bàu Ké, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801099532

7/5/2015

2,000

Phan Văn Nhiều

06513 666999

11

Cty TNHH MTV TM Ngọc Mỹ

Đội 1, Ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, Đồng Phú

3801100467

25/05/2015

1,500

Lê Ngọc Mỹ

0972 872184

Cty TNHH

 

 

 

 

 

 

12

Cty TNHH TMDV Thanh Thủy

Tổ 4, Ấp 4, xã Đồng Tâm, Đồng Phú

3801094118

22/01/2015

5,000

Nguyễn Thanh Quân

0978 017119

13

Cty TNHH XDTMDV Tân Phú

Ấp Bàu Ké, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801097038

26/03/2015

1,500

Huỳnh Thị Yến Phương

0908 788227

14

Cty TNHH XDDV Thành Đạt

Đường N4, KCN Bắc Đồng Phú, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801099606

8/5/2015

2,000

Vũ Xuân Nam

0919 971414

Cty CP

 

 

 

 

 

 

15

Cty CP phân bón hợp lực Bình Phước

Ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, Đồng phú

3801092255

7/1/2015

25,000

Lê Hoàng Phúc

06513 818888

16

Cty CP TMDV 68

39, Kp.Bàu Ké, TT.Tân Phú, Đồng pHú

3801097334

31/03/2015

10,000

Hoàng Văn Hiệp

06513 832070

17

Cty CP SXCB XNK điều Hapro Bình Phước

Tổ 4, Ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, Đồng Phú

3801099028

24/04/2015

50,000

Trần Văn Lâm

0913 924271

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

Cty TNHH MTV

 

 

 

 

 

 

1

Cty TNHH MTV SXTM Đức Khang

Tổ 21, Kp.Tân An, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801094157

23/01/2015

1,500

Mai Đức Dương

0976 333033

Cty TNHH

 

 

 

 

 

 

2

Cty TNHH TMĐTXD Thịnh Phát

Ấp Dên Dên, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801097905

10/4/2015

1,900

Cao Đạo Dũng

0988 102859

3

Cty TNHH TMDV 79

Tổ 1, Kp.Tân Niên, TT.Tân Phú, Đồng Phú

3801098465

16/04/2015

1,500

Vũ Văn Hưng

0938 787725

 

Nguồn: P.ĐKKD; người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)