• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước phân công nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo tiếp công dân định kỳ và cán bộ trực tiếp tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo cụ thể như sau:
 
1. Lãnh đạo tiếp dân định kỳ:
Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ 01 ngày/tháng (vào ngày 15). Trường hợp đột xuất nếu bận công tác sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc phụ trách thay thế.
2. Cán bộ phụ trách tiếp công dân và xử lý đơn thư:
Bà Phạm Thị Đặng chức vụ Chánh Thanh tra Sở là cán bộ phụ trách tiếp công dân và xử lý đơn thư mỗi tuần 01 ngày (vào ngày thứ hai) và các công việc cụ thể như sau:
- Trực tiếp làm công tác tiếp công dân và các tổ chức đến Sở để khiếu nại, tố cáo (KN, TC);
- Tham mưu cho lãnh đạo Sở trả lời đơn thư KN, TC, triển khai xác minh hoặc tiến hành thanh kiểm tra nếu thấy cần thiết.
- Soạn dự thảo văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực giải quyết KN, TC, tiếp công dân khi có yêu cầu thay đổi bổ sung;
- Soạn dự thảo báo cáo theo yêu cầu của cấp trên do Sở ban hành;
- Ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;
- Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, TC và công tác tiếp công dân; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, chương trình, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;
- Theo dõi đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở giải quyết khiếu tố, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của đơn vị;
+ Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc xử lý sau kết luận, đối với những đơn vị thực hiện kết luận chưa đúng theo yêu cầu.
+ Báo cáo với Chi ủy tình hình hoạt động trong tháng trước ngày 20 và Lãnh đạo Sở trước ngày 24 thông qua Văn phòng Sở.

 

Nguồn: Phòng Thanh tra Sở; người đăng: PTP

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)