Bản in     Gởi bài viết  
Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2017 đến 28/02/2017 tại địa bàn huyện Bù Đốp 

DANH SÁCH

Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2017 đến 28/02/2017 tại địa bàn huyện Bù Đốp

 
STT Tên DN Địa chỉ Mã số Ngày cấp Vốn Đăng ký Người đại diện pháp luật Số điện thoại Lĩnh vực
1 CTY TNHH MTV TM VĨNH THÀNH TỔ 3, Ấp 1, XÃ THÀNH HÒA, HUYỆN BÙ ĐỐP 3801140477 19/01/2017 1.000 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 0961484323 TM
2 CTY TNHH MTV QuẢNG CÁO MINH TiẾN Ấp 7, XÃ THANH HÒA, HUYỆN BÙ ĐỐP 3801142065 27/02/2017 1.800 TRẦN THỊ ĐÔNG 01686566207 TM
3 CTY TNHH MTV TM THÀNH HẠNH Ấp TÂN HiỆP, XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN BÙ ĐỐP 3801141382 15/02/2017 5.000 PHAN THỊ HẠNH 0985562763 TM

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)