Bản in     Gởi bài viết  
Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận ĐKKD năm 2010

DOANH NGHIIỆP THU HỒI  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNGKÝ KINH DOANH

(Kèm theo Quyết định  số 964/ QĐ  - ĐKKD ngày 10/9/2010)

STT Doanh nghiệp  Địa chỉ Người ĐD pháp luật  Số ĐKKD Ngày cấp Vốn (Tr.đ)
  Thị xã Đồng Xòai            
1 Cty TNHH SX - TM - XD Bình Phú   87 đường số 01, TX Đồng Xoài  Phan Vũ Bằng 721122 21/10/1999 2000,0
2 Cty TNHH XD Huy Hoàng   380 PRĐ, P Tân Bình Trần Ngọc Cát  44.02.000088 27/3/2002 2000,0
3 Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Đất Việt    Tổ 1, p Tân Phú Võ Công Hoá 44.02.000095 14/5/2002 1500,0
4 Cty TNHH Đầu tư XD - TM - DV Xuân Tài   KP Phước Hoà, P Tân Xuân  Nguyễn Văn Tài  44.02.000128 24/10/2002 3000,0
5 Cty TNHH   XD Hùng Cường    Phường Tân Phú Trương Văn Hùng 44.02.000209 07/01/2003 2000,0
6 Cty TNHH SX - TM - DV Kim Thuỷ    Ấp 1, xã Tiến Hưng Lê Ngọc Quý  44.02.000214 04/08/2003 500,0
7 Cty TNHH   Hải Long    95 Nguyễn Văn Linh, KP Phú Lộc, P Tân Phú Nguyễn Thanh Hải Long 42370 09/02/1998 1500,0
8 Cty TNHH Xây dựng 27    KP Phú Lộc, P Tân Phú Trần Nguyễn Việt Thắng 44.02.000810 16/1/2007 2000,0
9 Cty CP Xây dựng Kim Nguyên    Phường Tân Phú Nguyễn Tuấn Nghĩa  44.03.000011 22/8/2002 2160,0
10 Cty TNHH TM Hiệp Tiến Long    Ấp 2, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài Huỳnh Thanh Phong 44.02.000531 11/03/2005 2200,0
11 DNTN Đông Lợi   247 QL 14, p Tân Xuân, TX Đồng Xoài  Nguyễn Văn Thuận  44.01.000798 25/9/2006 3000,0
12 Công ty TNHH Tân Bình phước   356 PRĐ , P tân Bình, TX Đồng Xoài  Trần Văn Tuân  44.02.000140 27/11/2002 750,0
13 Công ty TNHH Phương Đông   336 DT 741, p Tân Bình Vũ Đức Thanh  44.02.000368 22/6/2004 400,0
14 Công ty TNHH Anh Dũng    Lô 3, QL 14 ,P Tân Phú  Trần Quốc Dũng 44.02.000348 02/03/2004 4000,0
15 Công ty TNHH   SX - TM - DV Tân Hoàng Sơn     Ấp 6, xã Tân Thành Trần Thị Phượng 44.02.000363 01/06/2004 900,0
16 Công ty TNHH Tấn Lộc     KP Thanh Bình, P tân Bình KP Thanh Bình, P Tân Bình,  44.02.000406 10/11/2004 1500,0
17 Công ty TNHH TM - DV Tân Thanh Thanh    70 Lê Quý Đôn, P Tân Xuân  70 Lê Quý Đôn, P Tân Xuân  44.02.000457 14/4/2005 1700,0
18 Công ty TNHH TM - DV Tân Thanh Sơn    317 QL 14, P Tân Bình  Huyỳnh Thanh Sơn  44.02.000468 28/4/2005 1700,0
19 Công ty TNHH Phượng Trang     132 QL 14 , P Tân Đồng  Võ Văn Linh 44.02.000480 07/12/2005 1700,0
20 Công ty TNHH Tín Khoa      384 Tổ 1, KP Tân Trà, P Tân Bình Trương Thị Kim Liên  44.02.000492 08/08/2005 1700,0
21 Công ty TNHH Tân Đồng Cát       15, KP Tân Đồng, P Tân Đồng Nguyễn THị Thuý Phượng  44.02.000493 08/08/2005 1500,0
22 Công ty TNHH Sỹ Anh       13/55 Phạm Ngũ Lão, tổ 1, KP Phước Thiện, p Tân Xuân   Đặng Phú Bình  44.02.000514 22/9/2005 1600,0
23 Công ty TNHH An Tế Xương        24 PRĐ, tổ 3, KP Phú Mỹ, P Tân Phú Nguyễn THị Cẩm Tú  44.02.000518 29/9/2005 1400,0
24 Công ty TNHH   TM - DV Thuý Nhàn         53 Nguyễn Trãi ,KP Phước Thiện, p Tân Xuân  Huỳnh Thiết Nhàn  44.02.000779 14/11/2006 700,0
25 Công ty TNHH Thời Gian và tổ chức biểu diễn Hoa mặt trời          Tổ 3, KP Phú Tân, P Tân Phú Trần Lê Hạnh Hữu  44.02.000893 09/07/2007 1000,0
26 Công ty TNHH TM - SX Thanh Tịnh          PRĐ, KP Tân Trà , P Tân Xuân  Lương Thanh Minh 44.02.000206 07/01/2003 1500,0
27 Công ty TNHH   Toàn Thảo           Tổ 4, KP Phú Lộc, P Tân Phú Phan Văn Vị 44.02.000918 20/11/2007 10000,0
28 DNTN siêu thị điện thoại Minh Thiện  1106 PRĐ, p Tân Đồng Nguyễn Đức Thiện  44.01.000751 18/5/2006 700,0
29 DNTN Tín Nghĩa II  KP Bình Thiện, P Tân Xuân  Phan Lan Hương 44.01.000441 08/12/2003 200,0
30 DNTN   Duyên Tín   Tổ 3, KP Phước Bình, P tân Xuân  Phan Thái Trung 44.01.000710 27/2/2006 900,0
31 DNTN   Đồng Tiến    1084 PRĐ P tân Xuân  Huỳnh Thiị Cẩm Loan  44.01.000791 21/8/2006 500,0
32 DNTN Duy Lâm     Tổ 3, KP 1, P Tân Đồng Lê Duy Tâm  44.01.000810 09/10/2006 300,0
33 DNTN Bé Trinh     Trần Hưng Đạo, tổ 1, KP Phú Cường, P Tân Phú    Lê Thị Tiến  44.01.000914 07/12/2007 500,0
34 DNTN Phương Oanh    Tổ 3, ấp Suối Đá, P Tân Xuân Nguyễn Thị Hằng Phương  44.01.000551 10/05/2004 1200,0
35 DNTN   Ngọc Song     Trường Chinh, KP Phú Tân, P Tân Phú  Hồ Thị Lan  44.01.000978 216/11/2007 6000,0
36 DNTN Trung Huy     Ấp 3, xã Tiến Thành Vũ Thị Kim Huệ  44.01.000549 27/9/2004 300,0
37 DNTN   Nguyễn Hải      261B QL 14, KP Xuân Bình, P Tân Bình Nguyễn THị Ngọc Hạnh  44.01.000637 27/7/2005 300,0
             
  TX Bøinh Long           
38 Công ty TNHH Nam Thanh Tổ 11, Phú Cường, P An Lộc Nguyeãn Thanh Sôn  44.02.000167 17/3/2003 500,0
39 CTY TNHH MTV Mạnh Hồng Tổ 20, Phú Bình, An Lộc,Tx.Bình Long, tỉnh Bình Phước Nguyễn Mạnh Hồng  44.04.000018 24/10/2007 5000,0
40 DNTN Döông Ngoïc Mai  Soá 164, toå 4, KP Phuù Trung, P An Loäc Dương Thị Ngọc Mai  44.01.000774 17/7/2006 400,0
  Bù Đốp          
41 Công ty TNHH Thiên Đồng Nguyễn Tấn Xã Tấn Thành, huyện Bù Đốp Nguyễn tấn Hùng 44.03.000380 23/8/2004 4000,0
  Buø Ñaêng          
42 Công ty TNHH Học Hiển Ấp 2, xã Minh Hưng Nguyeãn Thò Chen  44.02.000333 16/12/2003 800,0
43 Công ty TNHH Nhuận Đông Ấp 4, xã Bom Bo Nguyeãn Thanh Tuaán 44.02.000885 29/8/2007 2000,0
44 Công ty TNHH Dương Tuấn Thôn 5, xã Thống Nhất Nguyeân Duy Tuaán  44.02.000825 26/3/2007 1500,0
45 Công ty TNHH TM DV Duy Ân Đức Lập, TT Đức Phong Voõ Thò Aùnh 3800430864 16/10/2008 5000,0
46 Công ty TNHH đầu tư Công Nghiệp Ấp 3, xã Minh Hưng Leâ Quang Minh 44.02.000549 30/11/2005 1000,0
47 DNTN trạm xăng dầu Anh Quyền xã Thọ Sơn  Ñoaøn Thò Giaùp  24494 04/04/1997 163,0
48 DNTN Kim Lành Ấp 4, xã Bom Bo Vòng Gia Quyền  44.01.000389 24/4/2003 150,0
49 DNTN Hồng Huệ Ấp 3, xã Minh Hưng Phạm THị Huệ 44.01.000851 02/05/2007 1000,0
50 DNTN TM DV Thành Nghiệp Tổ 2, thôn 3, xã Bình Minh Trần Đắc Trụ 44.01.000953 20/10/2007 2500,0
51 DNTN Huệ Minh tổ 3, xã Thống Nhất Đinh Hữu Cữu  44.01.000903 25/6/2007 300,0
52 DNTN Hưng Bình thôn 4, xã Bom Bo Bùi Xuân Hiến  44.01.001006 01/11/2008 1000,0
53 DNTN Thật Hòa thôn 4, xã Bom Bo Nguyễn văn Nháng 44.01.001008 15/1/2008 1000,0
  Phước Long          
54 Công ty TNHH TM DV Phương Thảo t 4, kp 5, Trần Hưng Đạo,P Thác mơ Phan Thị Phương Thảo  44.02.000447 24/3/2005 1200,0
55 DNTN Ngọc Tiến  Phường Phước Bình, TX Phước Long  Ngô Thụy Cẩm Tú  44.01.000342 17/12/2002 200,0
  Bù Gia mập          
56 DNTN Loan Diệp Thôn 4, Đa Kia, Bù Gia Mập Nguyễn Hồng Diệp 44.01.000336 12/05/2002 400,0
57 DNTN Thế Lam  Thôn Tân Lực, xã Bù Nho    44.01.000032 19/06/2000 250,0
  Hớn Quản           
58 Cty TNHH NT SX CB Nông lâm thuỷ sản Hoàn Lộc Ấp 3, xã Tân Khai Kiều Tế Chinh 44.02.000143 12/06/2002 1500,0
59 Cty TNHH Thương mại - DV Phú Thịnh Xã Tân Khai  Nguyễn Văn Oanh 44.02.000002 20/01/2000 500,0
  Chơn Thành           
60 Công ty TNHH Thương mại Đăng Châu Tổ 10, ấp 2, TT Chơn Thành Lê Thị Kim Ngân  44.02.000482 15/07/2005 1500,0
61 Công ty TNHH Phúc Thành Lợi   Ấp 5, xã Minh Thắng, Chơn Thành Nguyễn văn Phúc  44.02.000516 22/09/2005 1800,0
62 Công ty TNHH TM Thiên Minh  Toổ 3, ấp 2, xã Minh Long Ba Tấn Mừng  44.02.000470 05/12/2005 3500,0
63 Công ty TNHH TM - DV- VT Đức Tâm   Tổ 2, ấp 2, TT Chơn Thành Huỳnh Hữu Hiếu 44.02.000448 24/03/2005 1800,0
64 Công ty TNHH Phúc An    Tổ 1, ấp 2, xã Minh Lập Nguyễn Thị Tuyết Anh  44.02.000696 21/03/2006 2000,0
65 Công ty TNHH TM - DV Nguyên Ngọc    Tổ 3, ấp Hiếu cảm, TT Chơn Thành Huỳnh Ngọc Minh  44.02.000703 07/04/2006 3000,0
66 Công ty TNHH TM - DV Tân Phúc    Ấp Trung Lợi , TT Chơn Thành Nguyễn Thị Thanh Hồng 44.02.000711 24/04/2006 1700,0
  Đồng Phú           
67 Công ty TNHH Nam Hà       Ấp 4, xã Đồng Tâm  Phạm Ngọc Hồi  44.02.000076 01/04/2002 5000,0
68 Công ty TNHH TM - SX - TM Bình Hà      292B ĐT 741, xã Tân Tiến, Đồng Phú Huỳnh Long Hoàng 44.02.000785 29/11/2006 500,0
69 DNTN Đông A     KP Tân Liên, T TTân Phú Trần Tuyết Phú  44,01000801 26/09/2006 200,0
70 DNTN Thanh Tuấn      Ấp 1, xã Đồng Tiến  Đồng Thanh Tuấn  44.01.000685 18/01/2006 900,0
71 Cty TNHH TM - DV Quảng Trung      ĐT 741, TT Tân Phú, Đồng Phú  Nguyễn Văn Hoà  44.02.000870 07/04/2007 3000,0
72 Cty TNHH SX - TM - DV Hoàng Minh      Tổ 22, KP Thắng Lợi, TT Tân Phú Đường Khắc Thạnh 44.02.000181 24/04/2003 2000,0
73 Cty TNHH SX - TM - DV Huy Quang      Tổ 24, KP Thắng Lợi, TT Tân Phú Lê Quang Huy  44.02.000179 18/04/2003 2000,0
  Lộc Ninh           
74 DNTN SX - TM - DV Văn Tình      Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp L v?n Tình 44.01.000596 14/03/2005 500,0
75 DNTN Đình Hải      Ấp 9, xã Lộc Thịnh Ph?m ?ình H?i  44.01.001093 15/08/2008 400,0

DOANH NGHIIỆP THU HỒI  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNGKÝ KINH DOANH

(Kèm theo quyết định số: 1224 /SKHĐT-ĐKKD ngày 09 /11/2010)

STT Doanh nghiệp  Địa chỉ  Số ĐKKD Ngày cấp Vốn (Tr.đ)
  Thị xã Đồng Xoài        
1 Công ty TNHH Thành An 120, QL.41, KP.2, P.Tân Đồng, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 44.02.000155 02/10/2003 150
2 Công ty TNHH TMKT CNTT Quang Minh 259, QL.14, KP.Xuân Bình, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài 44.02.000361 27/05/2004 400
3 Công ty TNHH Tân Thành Đạt KP.Phú Cường, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 44.02.000688 03/08/2006 700
4 Công ty TNHH TM và DV Đức An KP.Tân Bình, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 44.02.000701 03/04/2006 500
5 Công ty TNHH SX DV TM Tân Minh Sơn Tổ 1, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài 44.02.000713 25/04/2006 900
6 Công ty TNHH DV TM Tân Minh Tú 29, Điểu Ông, KP.Tân Bình, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài 44.02.000794 12/12/2006 2000
7 Công ty TNHH Bình Minh Ấp 1, xã Tiến Thành, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 44.04.000038 11/08/2007 3000
8 Công ty TNHH Cữu Long Ấp 8, xã Tân Thành, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 3800438648 28/11/2008 10000
9 DNTN Hồng Phúc 37/37B, KP.2, P.Tân Đồng, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 44.01.000477 30/03/2004 100
10 DNTN trạm xăng dầu Ngọc Điệp Ấp 1, xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 44.01.000307 20/08/2002 700
11 DNTN Tuấn Anh Ấp 1, xã Tiến Thành, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 44.01.000913 07/12/2007 400
12 DNTN Như Ý KP.Tân Đồng, P.Tân Thiện, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 44.01.000926 14/08/2007 2000
13 DNTN hoa cảnh Khánh Nghĩa 1302 ấp 3, xã Tiến Thành, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 44.01.001011 23/01/2008 350
14 DNTN tin học ngoại ngữ Thiện Trí 828, QL.41, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 3800431473 23/10/2008 200
  Huyện Bù Đăng        
15 Công ty TNHH Lê Hoàng Ấp 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước  44.04.000060 31/01/2008 200
16 Công ty TNHH TLC Ấp Sơn Lang, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước  44.04.000072 28/02/2008 3000
17 DNTN Cao Nguyên Ấp 4, thôn 6, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước  44.01.000841 22/12/2006 150
18 DNTN Trường Thọ Thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước  3800311352 05/03/2005 1000
19 DNTN tiệm vàng Kim Phát Thôn 3, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước  44.01.000930 23/08/2007 300
  Huyện Lộc Ninh        
20 Công ty CP đầu tư Thiên Lộc Ninh Ấp 6, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 3800432420 18/10/2008 1800
 DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNGKÝ KINH DOANH
Kèm theo Quyết định số 1529 / QĐ - SKHĐT - ĐKKD ngày 16/12/2010 
STT Doanh nghieäp  Ñòa chæ Ngöôøi ÑD phaùp luaät  Soá ÑKKD Ngaøy caáp Voán (Tr.ñ)
  Thò xaõ Ñoàng Xoøai            
  TX Đồng Xòai           
1 DNTN Xuân Công  Khu phố Phú Cường, p Tân Phú,  Nguyễn văn Sung  44.01.000592 04/05/2005 500,0
2 DNTN   Vật liệu xây dựng Tân tân 4        Khu phố Tân Bình, p Tân Bình ,  Lê Thị Kim hương  44.01.000718 03/06/2006 200,0
3 DNTN Thương mại - Vật liệu xây dựng và đồ điện Viết Khánh  235 Phú Riềng Đỏ, P Tân Xuân  Nguyễn Phi Long  44.01.000165 11/01/2001 390,0
4 DNTN   Ninh Thuận  Khu phố Thanh Bình, p Tân Bình ,  Nguyễn Xuân Hòai  44.01.000968 11/07/2007 1000,0
5 DNTN Công Quyền        P Tân Đồng, TX Đồng Xòai   Phạm Thị lệ Thủy  44.01.000005 29/02/2000 250,0
6 DNTN Thanh Hương       KP Phú Cường, P tân Phú  Vũ Thanh Hương  44.01.000896 06/04/2007 1500,0
7 Công ty TNHH Phương Nam  397 QL 14, p Tân Bình Nguyễn Thanh Phong  444.02.000054 28/08/2001 800,0
8 Công ty TNHH Phú Sơn   KP Phú Lộc , P tân Phú   Lê Tiến Dũng  44.02.000444 17/3/2005 5000,0
9 Công ty TNHH Xây lắp thương mại 9   166 Hà Huy tâp, P tân Phú Lê bảo Đức 44,02000192 29/5/2003 5000,0
10 Công ty TNHH MTV Quang Vinh    297 QL 14, p Tân Thiện Phạm Văn Quang 44.04.000110 06/02/2008 600,0
  Huyeän Chôn Thaønh           
11 Coâng ty TNHH Theùp Taân Tröôøng Thònh  AÁp 3A, xaõ Minh Höng, Chôn Thaønh Trần Văn Bền  44.04.000118 30/6/2008 5000,0
  Huyện Bù Đốp          
12 Công ty TNHH Gia Phúc Thị trấn Thanh Bình,Bù Đốp Nguyễn Ngọc Hải Yến  44.02.000677 14/02/2006 2000,0
  Huyện Buø Ñaêng          
13 DNTN Hương Hòa  Ấp Thống Nhất, Đặk Nhau   Nguyễn Trọng Đạt  44.01.000474 24/3/2004 600,0
14 C ty TNHH XD TM DV XNK Tân Đại Nam Thôn 2, Đức Liễu,Bù Đăng  Lê Khắc Tin  44.02.000358 20/5/2004 1700,0

PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)