Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách Doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh thống kê đến ngày 15/8/2012

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỎ ĐỊA CHỈ KINH DOANH THỐNG KÊ ĐẾN NGÀY 15/8/2012

(Thống kê  thông báo của Ngành thuế Bình phước)

STT Tên doanh nghiệp  Địa chỉ  Số CN ĐKKD Ngày cấp  Thời điểm bỏ địa điểm kinh doanh 
  Huyện Bù Gia Mập         
1 Cty TNHH Hỷ Gia  Xã Phú Riềng  3800616548 8/10/2009 14/06/2011
2 Cty TNHH MTV Vĩnh Thuần  Xã Long Bình  3800717056 12/10/2010 14/06/2011
3 Cty TNHH XD Thuận Nhơn Xã Phú Riềng  3800332874 28/12/2005 14/06/2011
4 DNTN Ngọc Hồng  Xã Phú Riềng  3800616428 8/10/2009 14/06/2011
5 Cty TNHH MTV cầu đường Tiến Đạt  Xã Bù Nho  3800749883 26/04/2011 14/06/2011
6 Xí nghiệp tư doanh xây dựng Long Phước  Xã Bù Nho  37252 12/6/1999 14/06/2011
7 Cty TNHH Hoàng Xuân Hoa  Xã Long Bình  3800648275 6/1/2010 14/06/2011
8 DNTN Thanh Ngân  Xã Long Bình  3800658821 20/01/2010 14/06/2011
9 DNTN Nga Tùng  Xã Bù Nho  3800592022 4/8/2009 14/06/2011
10 DNTN Thu Yến  Xã Phú Riềng  3800319217 7/10/2008 14/06/2011
  Huyện Bù Đăng         
1 DNTN Thủy Sơn Ấp 2, xã Đức Liễu  44.01.000531 1/2/2005 22/09/2011
2 DNTN Tiến Hoan  Ấp 4, xã Bom Bo 44.01.000793 5/9/2006 25/10/2011
3 Cty TNHH MTV Vượng Phát  Ấp 3, xã Minh Hưng 44.04.000124 2/7/2008 24/10/2011
4 Cty TNHH MTV Thương Sơn  Thôn 5, xã Đăng Hà  3800680825 2/6/2010 25/10/2011
5 Cty TNHH MTV Mỹ Linh Thôn 3, xã Thống Nhất  3800616516 8/10/2009 25/10/2011
6 Cty TNHH MTV Hằng Nga Thôn 2, xã Đức Liễu  3800474371 13/02/2008 31/05/2011
7 Cty TNHH MTV Thanh Tòng  xã Đức Liễu  3800605063 27/08/2009 31/05/2011
8 Cty TNHH Đức Hải  Thôn 7, xã Đồng Nai  3800641022 24/12/2009 2/11/2011
9 Cty TNHH Nam Trâm  Thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn  3800341188 21/07/2006 22/09/2011
10 Cty TNHH Nhi Hùng  TT.Đức Phong  44.02.000230 5/12/2003 15/09/2011
11 Cty TNHH Thế Tài  xã Đồng Nai  44.02.001048 17/09/2008 15/09/2011
12 Cty TNHH An Sơn  xã Thọ Sơn  44.02.000416 2/12/2004 18/08/2011
13 Cty TNHH Quốc Việt  xã Đặk Nhau  3800685326 17/06/2010 31/05/2011
14 CN Cty TNHH Nam Trường Sơn tại Nghĩa Trung  Ấp 2, xã Nghĩa Trung  44.014.000007 4/6/2008 31/05/2011
15 Cty TNHH MTV TM DV Hùng Cường  Thôn 3, xã Thống Nhất  3800779976   4/4/2012
16 Cty TNHH Trần Tiến Khu Đức Lập, TT.Đức Phong 44.04.000066 20/02/2008 7/5/2012
17 Cty TNHH TM đầu tư Long Sơn Ấp 5, xã Đặk Nhau 3800313222   8/5/2012
18 Cty TNHH MTV Nghĩa Bình  Ấp 4, xã Nghĩa Bình  3800478665   7/5/2012
19 Cty TNHH TM DV xây dựng Thống Nhất  ấp 3, xã Thống Nhất  3800750180   7/5/2012
20 Cty TNHH MTV Phú Lộc Phát  Thôn Thống Nhất, xã Đặk Nhau 3800419490   8/5/2012
21 Cty TNHH MTV TM DV tin học Trần Anh QL.14, TT.Đức Phong 3800438302   3/5/2012
22 Cty TNHH MTV Trung Kiên Khu Đức Lập, TT.Đức Phong 3800515684   7/5/2012
23 Cty TNHH TM Thuận Tâm ấp 2, xã Đức Liễu 3800757027   23/07/2012
24 CN Hùng Duy 7 Ấp 3, xã Đoàn Kết 3900212443-007   23/07/2012
25 Cty TNHH MTV TM DV Xuân Tấn Phát  ấp 4, xã Minh Hưng 3800758750   2/3/2012
26 Cty TNHH MTV TM DV Hoàng Luận Thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn 3800726766   2/3/2012
27 Cty TNHH tài nguyên & môi trường Bình Phước Khu Hòa Đồng, TT.Đức Phong 3800734929   2/3/2012
28 Cty TNHH MTV Lê Lâm Ấp 3, xã Bom Bo 3800755301   2/3/2012
29 Cty TNHH đầu tư Bình Minh ấp 8, xã Đồng Nai 3800721912   2/3/2012
30 Cty TNHH MTV Nam Cao ấp 2, xã Đức Liễu 3800633582   2/3/2012
  TX.Bình Long         
1 Cty TNHH MTV XNK và chế biến thực phẩm Bin VINA 75, tổ 6, ấp Thanh Tân, xã Thanh Lương 3800650362 14/05/2010 7/9/2011
2 DNTN TRọng Lương xã Thanh Lương  3800651983 15/01/2010 7/9/2011
3 DNTN Nguyễn Dương Tổ 2, KP.Bình tân, P.An Lộc  44.01.000993 14/12/2007 27/07/2012
4 Cty TNHH Hoàng Ngọc Lân 553, tổ 7, KP.Phú Sơn, P.An Lộc  3800625528 9/11/2009 29/11/2010
  Huyện Hớn Quản        
1 DNTN Đình Lễ xã Tân Lợi  3800393972   24/10/2011
2 DNTN trang trại Lê Hoàng Tùng  xã Minh Tâm  44.01.000081   19/08/2011
3 DNTN nông lâm sản Quốc Đạt  xã Minh Tâm  44.01.001044   19/08/2011
4 DNTN Quỳnh Anh xã Phước An 3800361272   24/10/2011
5 DNTN Quỳnh Hương xã Phước An 3800701063   12/12/2011
6 DNTN Thu Hà 1 xã Tân Khai  3800233432   9/12/2011
7 DNTN Hương Tâm  xã Tân Khai  3800301548   9/12/2011
8 Cty TNHH MTV Tấn Phát  xã Thanh Bình  3800493254   9/12/2011
9 Cty TNHH MTV Quỳnh Phát  xã Phước An 3800760333   15/12/2011
10 Cty TNHH MTV TM DV Kim Hoàn Ấp 1, xã Minh Tâm  3800630905 24/11/2009 22/09/2011
11 Cty TNHH TM Phước Lợi  xã An Phú  44.04.000018   19/08/2011
12 Cty TNHH An PHú Thành  xã An Phú  3800628670   19/08/2011
13 Cty CP Tân Nguyên Khang  xã An Khương 3800566093   15/12/2011
14 Cty TNNN Nam An Lộc  ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng 3800720549 5/9/2011 15/11/2011
  Huyện Chơn Thành         
1 CTY TNHH MTV CN TP Nguyên Khang  115, tổ 1, ấp 4, xã Thành Tâm 3800277084 20/11/2008 26/08/2011
2 Cty TNHH MTV TM và chế biến gỗ Hưng Thịnh  Lô A7.1-7.5, KCN Chơn Thành 3800427318 17/12/2008 14/10/2011
3 Cty TNHH xi măng Sơn Hồng  Cụm A2, lô 8, KCN Chơn Thành  3800340018 23/02/2009 14/10/2011
4 Cty TNHH MTV điện thoại Hưng Phát  Tổ 3, KP.6, TT.Chơn Thành  3800607737 7/9/2009 26/08/2011
5 DNTN Liên Hiệp Phát  Tổ 1, xã Thành Tâm  44.01.001001 21/01/2008 26/08/2011
6 Cty TNHH Đinh Vương Âp 2, xã Minh Thắng  44.02.000860 22/06/2007 26/08/2011
7 Cty TNHH A & H  Ấp 2, xã Thành Tâm 44.02.000986 27/03/2008 26/08/2011
8 Cty TNHH Nhật Thiên  Tổ 6, KP.8, TT.Chơn Thành  44.04.000068 26/02/2008 26/08/2011
9 DNTN Thu Lài  Xã Minh Lập 44.01.000868 12/4/2007 26/08/2011
10 Cty TNHH quảng cáo hội chợ triển lãm Nhân Việt  Tổ 7, ấp Hiếu Cảm, TT.Chơn Thành 44.02.000164 7/3/2003 23/06/2011
11 CTY CP đầu tư và phát triển Nam Hòa 160, tổ 9, KP.2, TT.Chơn Thành  44.03.000106 17/01/2008 23/06/2011
12 DNTN Tiến An 244, tổ 9, ấp 3, TT.Chơn Thành  44.01.000904 21/06/2007 23/06/2011
13 Cty TNHH thiết kế và xây dựng Bình Phước  296, QL.13, tổ 5, ấp 2, xã Minh Hưng 3800613787 23/10/2009 1/12/2011
14 Cty TNHH Hoàng Lâm Xã Minh Lập  44.02.000043 11/12/2007 18/10/2011
15 Cty TNHH MTV T & N  Tổ 7, ấp 3A, xã Minh Hưng 3800624644 4/11/2009 12/10/2011
16 DNTN Hoàng Lâm Ấp 7, xã Minh Lập  44.01.000529 20/07/2005 18/10/2011
17 Cty TNHH VT Hoàng Anh Ấp 2, xã Minh Lập 44.04.000061 1/2/2008 19/10/2011
18 CTY CP DV-TM Thi Thiện  TT.Chơn Thành  3800620921 23/10/2009 6/12/2011
19 DNTN Huyền Nguyên  KP.5, TT.Chơn Thành  3800374923 11/9/2007 6/12/2011
20 Cty TNHH MTV SX-TM cà phê Hiệp Lợi Tổ 9B, TT.Chơn Thành  44.04.000151 29/09/2008 29/11/2011
21 CN Cty TNHH xây dựng và cơ điện lạnh Phương Nam  Tổ 7, KP.7, TT.Chơn Thành  0304742500-001 19/08/2009 8/11/2011
22 Cty TNHH TM DV SX Kim Mã  Ấp 3, xã Minh Lập 3800512355 18/03/2009 19/10/2011
23 Cty TNHH SX TM Cường Long Ấp 5, xã Minh Long 44.02.000692 23/05/2006 8/11/2011
24 Cty TNHH Thông Hào  Ấp 3, xã Minh Long 44.02.000396 8/10/2004 8/11/2011
25 Cty TNHH SX TM DV Cường Phong Ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm 44.02.000973 6/3/2008 8/11/2011
26 DNTN Sỹ Nam Tổ 5, KP.6, TT.Chơn Thành  44.01.000786 17/08/2006 23/11/2011
27 Cty TNHH TM & DV Việt Thanh Tổ 2, KP.6, TT.Chơn Thành  44.02.000730 16/06/2006 29/11/2011
28 Cty TNHH An Điền  Ấp 2, xã Thành Tâm 3800524914 7/4/2009 8/11/2011
29 DNTN Hoàn Trọng  Tổ 6, KP.2, TT.Chơn Thành  44.01.000955 18/10/2007 6/12/2011
30 DNTN traạm xăng dầu Tấn Phát  xã Minh Hưng 3800637876 11/12/2009 1/12/2011
31 Cty TNHH MTV Tấn Lộc Thành  KP.1, TT.Chơn Thành  3800614720 30/09/2009 29/11/2011
32 Cty TNHH MTV Chung Tấn Tổ 7, ấp 5, xã Minh Lập  3800620079 21/10/2009 29/11/2011
33 Cty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Nam Phương TT.Chơn Thành  44.02.000780 16/11/2006 6/12/2011
34 Cty TNHh TM DV Kim Hải  Ấp 4, xã Minh Lập 3800511312 16/03/2009 8/12/2011
35 Cty TNHH Đình Đình Trọng  KP.5, TT.Chơn Thành  44.02.000851 1/6/2007 8/11/2011
36 Cty TNHH Trung Hiếu  KP.4, TT.Chơn Thành  44.02.000900 18/10/2007 8/11/2011
37 Cty TNHH MTV Thanh Quang  Ấp 2, TT.Chơn Thành  3800611204 17/09/2009 29/11/2011
38 Cty TNHH MTV Nghĩa Thành Ấp 1, xã Minh Long 3800848595 19/03/2012 7/6/2012
39 Cty TNHH MTV xăng dầu Cường Thịnh Ấp 2, xã Minh Long 3800791081 11/11/2011 7/6/2012
40 Cty TNHH Xây dựng cầu đường NT KP.1, TT.Chơn Thành  44.02.000477 8/6/2005 5/6/2012
41 Cty TNHH MTV xe máy Hồng Hạnh KP.4, TT.Chơn Thành  3800565685 22/05/2009 5/6/2012
42 Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng kiến trúc Việt Hùng Anh QL.13, TT.Chơn Thành 44.02.000684 6/3/2006 5/6/2012
43 Cty TNHH MTV TM & DV Hồng Anh KP.8, TT.Chơn Thành  3800780788 14/11/2011 4/6/2012
44 DNTN Thủy Phụng KP.2, TT.Chơn Thành  3800639129 18/12/2009 4/6/2012
45 Cty TNHH SX&TM Châu Đại Nam KP.2, TT.Chơn Thành  3800425159 30/07/2008 4/6/2012
46 CN Cty TNHH DV&TM Trí Tuệ QL.13, TT.Chơn Thành 0305419691-001 6/3/2011 5/6/2012
47 Cty CP cao su Viết Nam KP.2, TT.Chơn Thành  3800747170 23/03/2012 5/6/2012
48 CN Cty TNHH xây dựng Hiền Dương Ấp 2, TT.Chơn Thành 0309077512-001 19/01/2012 5/6/2012
49 Cty TNHH MTV DV Thành Huy Ấp 2, TT.Chơn Thành 3800840652 19/03/2012 5/6/2012
50 Cty TNHH MTV sản xuất Ngọc Sơn KP.8, TT.Chơn Thành  3800848558 19/03/2012 7/6/2012
51 Cty TNHH xây dựng cầu đường thủy lợi Hải Sơn KP.5, TT.Chơn Thành  44.02.000487 21/06/2005 7/6/2012
52 Cty TNHH MTV TM DV Hưng Vĩnh Phát  ấp Hòa Vinh 1, TT.Chơn Thành 3800824040 1/3/2012 7/6/2012
53 Cty TNHH MTV sắt thép Đại Thắng Lợi  ấp 2, xã Thành Tâm 3800823960 11/3/2012 7/6/2012
54 CN Cty CP đầu tư xây dựng & thương mại Mỹ Anh ĐT.751, xã Minh Long 310871913-001 19/10/2011 7/6/2012
55 Cty TNHH MTV Hà Giang QL.13, xã Minh Hưng 3800703021 16/08/2012 6/6/2012
56 Cty TNHH Phú Thành Hưng Ấp 3B, xã Minh Hưng 44.02.000829 5/4/2007 5/6/2012
57 DNTN Minh Phước Ấp 3A, xã Minh Hưng 3800338918 14/06/2006 6/6/2012
58 Cty TNHH TM Thuận Thiên Ấp 1, xã Minh Thắng 3800662142 29/03/2010 8/6/2012
59 Cty TNHH MTV Thành Long Ấp 6, xã Minh Lập 3800685301 17/06/2010 8/6/2012
60 Cty TNHH MTV TM An Bích Ấp 3, xã Minh Lập 3800770821 11/8/2011 8/6/2012
61 DNTN Hoàng Lê Ấp 1, xã Minh Thắng 3800338530 6/6/2006 8/6/2012
62 DNTN Phúc Cường Ấp 1, xã Minh Long 44.01.000945 25/09/2007 15/05/2012
63 Cty CP SX TP Minh Trang Tổ 3, ấp 5, xã Minh Thành  3800542416 23/04/2009 15/05/2012
64 Cty TNHH MTV Thiên Trung Ấp 3A, xã Minh Hưng 3800628751 16/11/2009 15/05/2012
65 Cty TNHH Duy Phước ấp 5, xã Minh Thành 44.02.000028 25/09/2007 15/05/2012
66 Cty TNHH TM DV Ánh Minh Ấp 2, TT.Chơn Thành 3800631391 26/11/2009 18/05/2012
67 CN Cty TNHH XGM Thành Đạt tại Bình Phước KP.5, TT.Chơn Thành  0305030746-002   15/05/2012
68 Cty CP Đức Thành Tổ 7, ấp 4, xã Nha Bích 44.03.000132 6/6/2008 15/05/2012
69 Cty CP trang trại Hiệp Lực KP.1, TT.Chơn Thành  44.03.000060 5/10/2006 15/05/2012
70 Cty TNHH Hiệp Phú 22, QL.14, KP.1, TT.Chơn Thành 44.02.000943 16/01/2008 15/05/2012
71 DNTN Hải Triều  Tổ 2, ấp 1, xã Minh Long 3800485415 20/02/2009 15/05/2012
  TX. Đồng Xoài         
1 Cty TNHH SX TM Nam Dũng  KP.Phước Hòa, P.Tân Xuân  3800697265 22/07/2010 24/10/2011
2 DNTN Châu Trung 55, Phú Riềng Đỏ, KP.4, P.Tân Đồng  44.01.000176 10/12/2001 26/12/2011
3 Cty TNHH TM DV Tân Hoàng Long 409, QL.14, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình  44.02.000465 29/04/2005 27/12/2011
4 DNTN Thùy Phương Ấp 3, xã Tiến Hưng 3800470320 3/2/2009 28/12/2011
5 Cty TNHH MTV SX XD TM Thịnh Phát  144, Nguyễn Huệ, P.Tân Thiện 3800574626 4/8/2011 28/12/2011
6 DNTN Thành Loan  Nguyễn Huệ, P.Tân Xuân 3800369955 25/09/2009 27/12/2011
7 Cty TNHH TM DV Vạn Đạt Đường 30, KP.Tân Trà, P.Tân Bình  3800758694 13/06/2011 5/12/2011
8 CN Cty TNHH KT và TVTCKT Hồng Đức tại Bình Phước  707, QL.14, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình  0302387593-002 5/6/2009 2/12/2011
9 Cty TNHH Lê Tiến  579, Phú Riềng Đỏ, KP.Tân Trà, P.Tân Bình  44.02.000842 17/05/2007 5/12/2011
10 DNTN Phan Gia  36/23, tổ 6, KP.Tân Trà, P.Tân Bình  44.01.001047 21/04/2008 5/12/2011
11 Cty TNHH MTV Thành Công 847, PHú Riềng Đỏ, KP.Tân Trà, P.Tân Bình  3800567315 28/05/2009 5/12/2011
12 DNTN Huy Phương 14, QL.14, P.Tân Đồng  44.01.000201 5/4/2002 2/12/2011
13 DNTN Hoàng Minh Khóm 1, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình  44.01.000065 25/12/2000 26/10/2011
14 Cty TNHH MTV TM DV Đức Quang  1079, Phú Riềng Đỏ, P.Tân Bình  3800743271 10/3/2011 26/10/2011
15 Cty TNHH xây dựng cầu đường thủy lợi Quang Vinh KP.Tân Đồng, P.Tân Đồng  44.02.000114 12/8/2002 2/12/2011
16 DNTN Tân Bảo Châu  KP.2, P.Tân Đồng 44.01.000726 22/03/2006 2/12/2011
17 Cty TNHH MTV Hoàng Tùng  1118, Phú Riềng Đỏ, P.Tân Đồng  3800700126 4/8/2010 2/12/2011
18 Cty TNHH xây dựng Hoàng Hưng Phát  KP.Phú Mỹ, P.Tân Phú  3800768491 18/08/2011 2/12/2011
19 Cty CP đầu tư phát triển năng lượng Phú Tân Tổ 2, KP.3, P.Tân Đồng  44.03.000065 8/11/2006 21/12/2006
20 Cty TNHH MTV Khoa Đức  KP.Xuân Lộc, P.Tân Xuân 3800759264 16/06/2011 24/11/2011
21 Cty TNHH MTV Tân Phú Quý  Ấp 6, xã Tiến Hưng 3800637643 11/12/2009 24/11/2011
22 DNTN Hoàng Trung Anh Ấp 2, xã Tiến Hưng 3800745864 16/03/2011 24/11/2011
23 DNTN TM DV Dũng Hương Ấp 6, xã Tiến Hưng 3800770853 12/8/2011 28/11/2011
24 Cty TNHH SX TM DV Phúc Thành  tổ 3, KP. Phước Bình, P.Tân Xuân  3800772804 22/08/2011 23/11/2011
25 Cty TNHH MTV TV & ĐTXD kiến trúc xanh Ấp 1, xã Tiến Hưng 3800771367 16/08/2011 24/11/2011
26 DNTN TM Tiến Hưng Ấp 3, xã Tiến Hưng 3800773043 23/08/2011 22/11/2011
27 Cty TNHH MTV Phú Cường  Ấp 1, xã Tiến Thành  3800758616 9/6/2011 2/12/2011
28 Cty TNHH MTV Tài Phát  Ấp 4, xã Tân Thành 3800758415 6/6/2011 1/12/2011
29 Cty CP Thủ Biên  Ấp 7, xã Tân Thành  3800769537 8/8/2011 1/12/2011
30 Cty TNHH MTV Thiên Phát  Ấp 3, xã Tân Thành  3800683047 9/6/2010 1/12/2011
31 Cty TNHH MTV Nguyễn Ánh  đường số 1, ấp 3, xã Tiến Thành  3800662960 6/4/2010 2/12/2011
32 Cty TNHH MTV Trường Thịnh Phú  1608, QL.14, xã Tiến Thành  3800715323 11/10/2010 2/12/2011
33 DNTN Phước Thành Ấp 7, xã Tân Thành  44.01.001009 16/01/2008 1/12/2011
34 Cty TNHH MTV Quốc Luận 1611, ấp 2, xã Tân Thành 3800662103 29/03/2010 1/12/2011
35 CN Cty TNHH cầu đường Nguyên Vũ  146, Phú Riềng Đỏ, P.Tân Phú 44.07.000009 19/07/2000 2/12/2011
36 Cty TNHH MTV SX TM DV Trường Lộc  KP.Phú Thịnh, P.Tân Phú  3800761217 19/07/2011 21/10/2011
37 Cty TNHH Quang Thịnh Đạt  KP.Phú Thịnh, P.Tân Phú  3800761182 28/06/2011 21/10/2011
38 Cty TNHH MTV Đông Phú  120, Trần Phú, P.Tân Phú  3800750159 13/04/2011 21/10/2011
39 Cty TNHH Liễu An Lê Hồng Phong, KP.Phú Tân, P.Tân Phú  3800663058 6/4/2010 21/10/2011
40 Cty TNHH MTV ngôi sao nhỏ  94, Trần Phú, P.Tân Phú  3800629138 17/11/2009 21/10/2011
41 Cty CP du lịch truyền thông sựn kiện Đất Thủ- Chi nhánh Bình Phước  522, QL.14, P.Tân Phú  3700578190-001 18/10/2010 21/10/2011
42 Cty TNHH Anh Phát  1507, Phú Riềng Đỏ, KP.Phú Mỹ, P.Tân Phú  3800612864 23/09/2009 21/10/2011
43 Cty TNHH Đa Thành  1507, Phú Riềng Đỏ, KP.Phú Mỹ, P.Tân Phú  3800719920 12/11/2010 2/12/2011
44 Cty TNHH MTV SX TM DV Phước Thiện Toàn  86, Nguyễn Thị Định, KP.Phú Cường, P.Tân Phú  3800745825 11/7/2011 2/12/2011
45 DNTN TM DV Thanh Thanh Hiền  31, Lý Thường Kiệt, P.Tân Phú  3800771688 18/08/2011 2/12/2011
46 Cty TNHH MTV xây dựng Đức Phương  Tổ 2, KP.PHú Thành, P.Tân Phú 3800751836 21/04/2011 21/10/2011
47 Cty TNHH 568 KT Tổ 5, KP.Suối Đá, P.Tân Xuân 3800732223 28/12/2010 24/10/2011
48 Cty TNHH Trần Dũng  57/10 Nguyễn Tri Phương, P.Tân Xuân 3800710413 16/09/2011 24/10/2011
49 Cty TNHH TM DV Anh Nguyên  407, QL.14, P.Tân Bình  44.02.000422 5/1/2005 2/12/2011
50 Cty TNHH MTV Cường Trí Phú Riềng Đỏ, tổ 1, KP.4, P.Tân Đồng  3800757609 26/05/2011 2/12/2011
51 DNTN Sky QL.14, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình  3800668803 18/03/2011 26/10/2011
52 Cty TNHH MTV TM DV Thuận Thiên  Tổ 2, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình 3800760012 22/06/2011 26/10/2011
53 Cty TNHH TM DV nông nghiệp Bắc Hải  Lê Duẫn, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình  3800752043 25/04/2011 26/10/2011
54 Cty TNHH MTV TM TTC Trần Hưng Đạo, KP.Phú Cường, P.Tân Phú 3800771896 18/08/2011 17/03/2012
55 Cty TNHH Tâm Khoa Đức  KP.Xuân Lộc, P.Tân Xuân 3800812479 30/12/2011 5/7/2012
56 DNTN TM DV Việt Thành  55, Lê Quý Đôn, KP.Xuân Lộc, P.Tân Xuân  3800798721 9/12/2011 14/06/2012
57 Cty TNHH TM DV SX Nam Thành  KP.Phước Tân, P.Tân Thiện 3800580323 2/7/2009 7/6/2012
58 Cty TNHH Bình Phước 93ĐK-BP 437, QL.14, P.Tân Thiện  3800786451 19/10/2011 7/6/2012
59 Cty CP BOT Đức Phú  01, QL.14, P.Tân Thiện 3800447226 31/12/2008 7/6/2012
60 Cty TNHH MTV Ninh Lộc  353, QL.14, P.Tân Thiện  3800748819 31/03/2011 7/6/2012
61 Cty TNHH MTV TM XNK Đức Tấn  Nguyễn Huệ, P.Tân Xuân 3800580901 26/10/2011 6/6/2012
62 Cty TNHH MTV Đức Tín  KP.Suối Đá, P.Tân Xuân 3800519671 1/4/2009 6/6/2012
63 Cty TNHH MTV Hùng Loan  KP.Xuân Đồng, P.Tân Thiện  3800620248 21/10/2009 7/6/2012
64 Cty TNHH MTV Xây dựng Đại Minh Long 884, Phú Riềng Đỏ, KP.Tân Tiến, P.Tân Xuân 3800741161 22/02/2011 25/06/2012
65 DNTN SX TM Quảng Minh KP.Tân Trà, P.Tân Đồng  3800566015 25/05/2009 25/06/2012
66 Cty TNHH Đức Sơn Nguyễn Huệ, P.Tân Xuân 3800584550 17/07/2009 26/06/2012
67 Cty TNHH DV TM MTV Tân Xuân tổ 5, KP.Tân Xuân, P.Tân Xuân 3800425335 1/9/2008 6/6/2012
68 Cty CP Hồng Phúc  Phú Riềng Đỏ, P.Tân Xuân 3800666595 25/08/2011 6/6/2012
69 Cty TNHH Tây Nam  KP.Phước Hòa, P.Tân Xuân  44.02.000535 28/10/2005 6/6/2011
70 Cty TNHH phân bón Hướng Dướng  KP.Tân Trà, P.Tân Bình 3800680977 2/6/2010 7/6/2012
71 Cty TNHH MTV TM DV Thái Anh 36, Phú Riềng Đỏ, P.Tân Bình  3800788240 31/10/2011 7/6/2012
72 Cty TNHH MTV Hoàng Sơn Tổ 1, KP.4, P.Tân Đồng  3800443542 22/12/2008 4/6/2012
73 Cty TNHH MTV Đại Long tổ 6, KP.3, P.Tân Đồng 3800621499 16/09/2011 4/6/2012
74 Cty TNHH MTV Thanh An 32/1330, tổ 3, KP.3, P.Tân Đồng  3800740030   4/6/2012
75 Cty TNHH MTV Thành Châu Tổ 1, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình 3800627282 11/11/2009 7/6/2012
76 Cty TNHH MTV DV nhà đất Cường Thịnh  Hùng Vương, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình 3800639016 18/12/2009 7/6/2012
77 Cty CP nuôi trồng thủy sản Thành Lộc  Tổ 1 KP.Thanh Bình, P.Tân Bình 3800790698 11/11/2011 7/6/2012
78 Cty TNHH MTV Khởi Phát  Tổ 2, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình 3800662093 29/03/2010 7/6/2012
79 Cty TNHH MTV Phú Nhung Tổ 3, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình 3800675946 10/3/2010 7/6/2012
80 Cty TNHH MTV SX TM Đại Phát  Tổ 1, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình 3800650281 23/10/2010 7/6/2012
81 CN Cty CP truyền thông Rồng Việt  Hùng Vương, KP.Thanh Bình, P.Tân Bình 0304076593-004 24/11/2009 7/6/2012
82 Cty CP thủy điện Tây Nguyên  QL.14, P.Tân Phú  3800286378   7/6/2012
83 Cty TNHH MTV TM DV An Bình  71, Lý Thường Kiệt, P.Tân Phú  3800785225 12/10/2011 7/6/2012
84 Cty CP ISI Số 8, lô 20, Lê Hồng Phong, P.Tân Phú  44.03.000095 15/11/2007 7/6/2012
85 Cty TNHH MTV xây dựng tổng hợp Phú Trung  17, Hoàng Văn Thái, P.Tân Phú 3800344284 2/3/2009 7/6/2012
86 Cty TNHH TM DV DL VT XNK Đại Thành Hùng Vương. 3800563423   7/6/2012
87 Cty TNHH MTV Vương Hùng  KP.6B, P.Tân Phú 3800805432 22/12/2011 7/6/2012
88 Cty TNHH đầu tư Sài Gòn  khu nhà liên kế, P.Tân Phú  3800628977 17/11/2009 7/6/2012
89 Cty TNHH TM ĐT Khang Trang tổ 4, KP.Phú Cường, P.Tân Phú  3800715034 6/10/2010 7/6/2012
90 Cty TNHH MTV Thuận Bình Hà Huy Tập, KP.Phú Tân, P.Tân Phú  3800566103 22/12/2011 7/6/2012
91 Cty TNHH MTV Thành Nguyên KP.Phú Thịnh, P.Tân Phú  3800504756 10/3/2009 7/6/2012
92 Cty CP thủy điện Bình Minh P.Tân Phú 44.03.000098 20/12/2007 7/6/2012
93 Cty CP Việt CEO 722, QL.14, P.Tân Phú 44.03.000072 24/04/2007 7/6/2012
94 DNTN Vĩnh Nam KP.PHú Xuân, P.Tân PHú 44.01.000785 12/3/2007 7/6/2012
95 Cty TNHH XD & DV - TM Hà Nam 28 Phú Riềng Đỏ, P.Tân Phú  44.02.000131 8/11/2002 7/6/2012
96 Cty TNHH Sông Vàng  Ấp 1, xã Tiến Thành 3800650411 12/1/2010 7/6/2012
97 Cty TNHH MTV Thiên Hương KCN Tân Thành  3800496308 3/3/2009 0706/2012
98 Cty TNHH MTV 3 Sao Ấp 6, xã Tiến Thành     7/6/2012
99 Cty TNHH MTV SX TM Thành Đô Ấp 4, xã Tiến Thành   3800790271 9/11/2011 0706/2012
100 Cty CP TM QT Hoàng Quân Ấp 2, xã Tiến Thành  3800692228 6/7/2010 7/6/2012
101 Cty TNHH XNK Tuấn Tâm Nam Cao, ấp 1, xã Tiến Thành  44.02.000817 8/3/2007 7/6/2012
102 Cty CP Thái Sơn Ấp 2, xã Tiến Thành  3800884379 11/6/2012 7/6/2012
103 Cty TNHH MTV Bảo Khang QL.14, P.Tân Phú  3800795907 30/11/2011 20/04/2012
104 Cty TNHH MTV Tây Giang QL.14, KP.PHú Cường, P.Tân Phú  3800802350 19/12/2011 26/04/2012
105 Cty TNHH MTV Khắc Việt  KP.Thanh Bình, P.Tân Bình  3800759313 17/06/2011 24/10/2011
  Huyện Đồng Phú         
1 DNTN Minh Chiến Ấp Cây Điệp, xã Tân Phước 3800495854 3/3/2009 5/4/2011
2 Cty TNHH MTV Tân Lợi  Âp Quân Y, xã Tân Lợi 3800436390 17/11/2008 1/11/2011
3 DNTN Lợi Mạnh Thu Xã Tân Lợi  3800401366   5/4/2011
4 Cty TNHH Hiệp Hưng Ấp 4, xã Đồng Tâm 3800715531   5/4/2011
5 DNTN Châu Thoản Thôn Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi  3800536324 21/04/2009 5/4/2011
6 CN DNTN trạm xăng dầu Thống Nhất  KP.Thắng Lợi, TT.Tân Phú  3800100087-001   5/4/2011
7 DNTN Trần Vỹ Ấp 2, xã Đồng Tâm 3800491987 2/3/2009 5/4/2011
8 DNTN Hồng Khỏe Tổ 10, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến  3800629297 18/11/2010 5/4/2011
9 DNTN Điệp Phượng  Tổ 35, KP.Thắng Lợi, TT.Tân Phú  3800629297 18/11/2010 5/4/2011
10 DNTN Thúy Hải  Ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến 44.01.001097 13/08/2008 5/4/2011
11 Cty TNHH MTV Quỳnh An Ấp 5, xã Đồng Tâm 3800520412 2/4/2009 5/4/2011
12 DNTN Nhật Hà  Ấp 6, xã Đồng Tâm 3800709753 13/09/2010 5/4/2011
13 Cty TNHH Đỗ Hoàng  Ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước  3800721870 17/11/2010 5/4/2011
14 DNTN Phát Viễn  Tổ 3, ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú  3800745776 16/03/2011 7/3/2012
15 Cty TNHH DSX TM Mai Việt  ĐT.741, ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú  3800758165 2/6/2011 7/3/2012
16 Cty TNHH MTV TM DV Thắng Lợi Ấp Tân Phước, xã Thuận Phú 3800743289 10/3/2011 7/3/2012
17 Cty TNHH MTV TM DV Thành Vinh QL.14, xã Đồng Tâm 3800758567 9/6/2011 7/3/2012
18 Cty CP TM Tân Hiệp Phát  Tổ 21, KP.Tân Liên, TT.Tân Phú  3800742334 2/3/2011 7/3/2012
19 Cty TNHH MTV Đại Sơn Lâm Ấp 6, thôn Thuận Lợi 2, xã Thuận Lợi  3800742366 7/3/2011 7/3/2012
20 CN Cty TNHH MTV Lực Thịnh Ấp 6, xã Đồng Tiến  3700799104-011 28/04/2011 7/3/2012
21 DNTN lâm sản Thành Lâm KP.Tân Liên, TT.Tân Phú  3800766536 21/07/2011 7/3/2012
22 Cty TNHH MTV Chu An Phát  ĐT.741, KP.Thắng Lợi, TT.Tân Phú  3800779207 14/09/2011 8/3/2012
23 Cty TNHH Thanh Hạc II Lô C, KCN Bắc Đồng Phú  3800714111 1/10/2010 28/11/2011
24 Cty CP đầu tư KDTH&BĐS Đồng Phú Ấp 1, xã Tân Lập 44.03.000059 24/09/2006 28/11/2011
25 Cty TNHH SX TM DV Linh Long Ấp 4, xã Tân Lập 3800779158 13/09/2011 28/11/2011
26 Cty TNHH MTV Sáu Như Ấp 2, xã Tân Lập 3800746931 24/03/2011 6/10/2011
27 Cty TNHH Hoàng Phát  Ấp 9, xã Tân Lập 3800625493 6/11/2009 6/10/2011
28 Cty TNHH TM DV tin học Trần Phú  Tổ 9, KP.Tân An, TT.Tân Phú  3800424236 15/12/2008 6/10/2011
  TX. Phướng Long        
1 DNTN Minh Nghị KP.2, P.Phước Bình  3800369218 13/06/2007 11/8/2008
2 Cty TNHH Huỳnh Hương 26, KP.7, P.Phước Bình  3800369680   28/08/2008
3 DNTN Đạt Thành  KP.9, P.Long Phước  3800504805 10/3/2009 12/1/2010
4 Cty TNHH Vũ & Thủy Nhơn Hòa 1, xã Sơn Giang  44.02.000388 20/09/2004 22/02/2012
5 Cty CP TM & DV Gia Lộc KP.3, P.Long Phước  3800707989 6/9/2010 5/4/2012
  Huyện Hớn Quản        
1 DNTN tiện vàng Ngọc Mai xã Thanh An 3800762570   15/05/2012
2 DNTN Minh Huê Xã Tân Lợi  3800630052   15/05/2012
3 Cty TNHH MTV Thế Phương Xã Tân Lợi  3800668465   15/05/2012
4 Cty TNHH khoáng sản Bình Phước  Xã Tân Lợi  3800478282   15/05/2012
5 Cty TNHH Hoàng Trung xã An Khương  3800700172   15/05/2012
6 Cty TNHH Tân Khải Thành  xã Tân Quan 44.02.001023 20/06/2008 21/05/2012
7 Cty CP Đông Bắc xã Tân Khai  44.03.000135 19/06/2008 21/05/2012
8 Cty TNHH MTV Thịnh Tú  xã Tân Khai  3800677357 27/05/2010 21/05/2012
9 Cty CP TM Đại Thành Phát  xã Tân Khai  3800684996 16/06/2010 21/05/2012
10 Cty TNHH MTV Thiên Phúc Bình Phước  xã Tân Khai  3800817212 18/01/2012 21/05/2012
11 DNTN Đức Thuận  xã Tân Khai  44.01.000322 16/10/2002 21/05/2012
12 DNTN tiệm vàng Kim Châu xã Tân Khai  44.01.000808 28/10/2006 21/05/2012
13 Cty TNHH Hoàng Lộc  xã Tân Khai  3800613755 25/09/2009 21/05/2012
14 DNTN Bình Phú  tổ 5, xã An Phú  3800671605   22/05/2012
15 Cty TNHH Chí Tín Ấp Sóc Răng, xã Thanh Bình 3800724310   22/05/2012
16 Cty TNHH MTV Hương Quỳnh  xã Thanh An 3800725473   15/05/2012
17 Cty TNHH Hoàng Long Xã Minh Tâm 3800436383   20/05/2011
  Huyện Bù Đốp        
1 Cty TNHH MTV TM Tư Nghĩa  Ấp 6, xã Thanh Hòa 3800668271 10/8/2011 23/02/2012
2 Cty CP phân bón hóa chất sinh học dầu khí Bình Phước  ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành 3800821057 16/02/2012 5/6/2012
3 DNTN TM Vân Dung KP.Thanh Xuân, TT.Thanh Bình  3800781277 29/06/2011 30/07/2012
4 Cty TNHH MTV Thái Thịnh  Ấp Tân Bình, xã Tân Tiến 3800742101 2/3/2011 30/07/2012
5 Cty CP TM DV Thiên Phúc ấp 2, xã Hưng Phước 3800751850 20/04/2011 16/12/2011
6 CN DNTN Mai Vân ấp 2, TT.Thanh Bình  3800197255-001   16/12/2011
7 DNTN TM Ánh Tuyết Ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành  3800747886 28/03/2011 16/12/2011
  Huyện Lộc Ninh        
1 DNTN Hoàng Hải Ấp 1, xã Lộc Hưng 44.01.000155 18/09/2001 6/4/2012
2 DNTN Trường PHú ĐN Ấp 2, xã Lộc Hưng 44.01.000981 26/11/2007 6/4/2012
3 DNTN SX VL Phú Hưng Ấp 2, xã Lộc Hưng 3800418257   6/4/2012
4 DNTN TM DV Hải Yến  Ấp 1, xã Lộc Hưng 3800734904 4/1/2011 6/4/2012
5 DNTN XD Quốc Hảo Ấp 8C, xã Lộc Hòa  3800757348 27/05/2011 6/4/2012
6 DNTN Hàn Tuấn Linh Ấp 8, xã Lộc Hòa  3800727745 21/12/2010 6/4/2012
7 DNTN Lộc Phát  Ấp 8, xã Lộc Hòa  3800565646 22/05/2009 6/4/2012
8 DNTN Nguyễn Thanh Dũng Âp Việt Quang, xã Lộc Quang 3800756986 20/05/2011 16/03/2012
9 CN Cty TNHH Lữ Gia Ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh 44.12.000089 20/08/2007 16/03/2012
10 DNTN Nguyện Thị Trúc Phương khu KT cửa khẩu Hoa Lư, xã Lộc Thạnh  3800809814 28/12/2011 16/03/2012
11 Cty TNHH MTV Tm DV Đức Trung Ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh 3800791074 11/11/2011 16/03/2012
12 Cty TNHH MTV Nhất Tuấn  Ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh  3800754794 10/5/2011 16/03/2012
13 Cty TNHH MTV trồng trọt Đông Phương Ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh 3800750208 14/04/2011 16/03/2012
14 Cty TNHH MTV Hà Linh Ấp Việt Tân, xã Lộc Quang 3800677244 27/05/2010 29/05/2012
15 Cty TNHH Thành Minh Phát Ấp Thạnh Cường, xã Lộc Thạnh 3800715524 11/10/2010 16/03/2012
16 DNTN Trần Thái Bảo Ấp Tam Nguyên, xã Lộc Quang 3800759627 20/06/2011 16/03/2012
17 Cty TNHH MTV Hoàng Tú  ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang 3800789332 3/11/2011 21/03/2012
18 DNTN Nguyễn Hồng Châu Ấp Chàng 2, xã Lộc Quang 3800750247 14/04/2011 16/03/2012
19 DNTN Khánh Dung KP.Ninh Thành, TTLN 3800751843 21/04/2011 19/12/2011
20 Cty TNHH Tam Nguyên Tổ 1, ấp 1A, TTLN 44.04.000019 6/8/2007 16/06/2012
21 Cty TNHH MTV Minh Anh KP.Ninh Thuận , TTLN 3800764095 11/7/2011 19/12/2011
22 Cty TNHH TM DV Thanh Thắng Phúc  KP.Ninh Thuận , TTLN 3800753262 5/5/2011 19/12/2011
           

 

Nguồn: Phòng ĐKKD; người đăng: PTP

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)