Bản in     Gởi bài viết  
Cơ chế tài chính đối với DNNN thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội 

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính và công tác hạch toán khi các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế.

Ảnh minh họa

 

Dự thảo thông tư này đề xuất hướng dẫn cơ chế tài chính và công tác hạch toán khi các công ty TNHHMTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty) hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật doanh nghiệp và có tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc tự nguyện đăng ký thực hiện theo chủ trương của Nhà nước.
Về cơ chế hỗ trợ vốn, dự thảo nêu rõ, các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị được đưa vào danh mục các đối tượng được ưu tiên vay vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với cơ chế miễn giảm về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị nếu thỏa mãn các điều kiện về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với diện tích đất sử dụng đúng mục đích, nhiệm vụ chính trị theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
Trình tự, thủ tục miễn, giảm thực hiện theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cũng theo dự thảo, các khoản chi phí phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị được hạch toán riêng và phải đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
Các doanh nghiệp mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng chi phí phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nguyên tắc: Trường hợp doanh nghiệp sử dụng, hạch toán riêng tài sản cố định, tài sản lưu động và chi phí khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì tập hợp các chi phí theo chứng từ thực tế; trường hợp doanh nghiệp sử dụng chung tài sản cố định, tài sản lưu động, không thể tách riêng chi phí khác khi thực hiện nhiệm vụ chính trị thì thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của phần hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị với tổng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.
 
 
Khánh Linh
Nguồn: chinhphu.vn
Người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)