Bản in     Gởi bài viết  
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 
 Ngày 14/7/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2415/UBND-NC về triển khai Kết luận số 08/KL-BCA-X05 ngày 13/6/2023 của Bộ Công an về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) đối với UBND tỉnh Bình Phước (sau đây viết tắt là Kết luận số 08); đồng thời, ngày 17/8/2023, ban hành Công văn số 2856/UBND-NC chỉ đạo chấn chỉnh, nâng cao việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đối với các cơ chức trực thuộc UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức đã nghiêm túc kiểm điểm, xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm đã nêu cụ thể tại các biên bản ghi nhận kết quả thanh tra và Kết luận số 08, UBND tỉnh đã tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 08 về Bộ Công an (qua Thanh tra Bộ Công an) theo quy định. Ngày 27/11/2023, Thanh tra Bộ Công an ban hành Thông báo số 3780/TB-X05-P8 về kết quả triển khai Kết luận số 08, đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, hiệu quả. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả chấp hành các quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, chấp hành ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và yêu cầu của Thanh tra Bộ Công an tại Công văn số 689/X05-P5 ngày 04/3/2024 về nâng cao công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Công văn số 2856/UBND-NC ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh về chấn chỉnh nâng cao việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh, trong đó thực hiện nghiêm túc các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham mưu UBND tỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT, khắc phục triệt để những tồn tại, khuyết
điểm đã được Bộ Công an chỉ ra tại Kết luận số 08.
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT'; vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT, tập trung vào các đối tượng cá biệt, đối tượng có tiền án, tiền sự, biểu hiện nghi vấn, ổ nhóm, thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép.

Chi tiết Công văn 1280/UBND-NC ngày 08/4/2024.

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)