Bản in     Gởi bài viết  
TÌNH HÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI BÌNH PHƯỚC 

 

TÌNH HÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI BÌNH PHƯỚC

(Từ ngày 01/01/2015 đến 19/6/2015)

 

 

TT Số
GCNĐT/GPĐT
Ngày cấp Tên dự án Lần điều
chỉnh
Ngày điều
chỉnh
Nội dung điều chỉnh Vốn đầu
 tư (USD)
Vốn điều lệ ( USD) Ghi chú
Nội dung
điều chỉnh
Cụ thể  Trong đó Tổng 
Trước khi
 ĐC
Sau khi
ĐC
Bên
 VN
Bên
 NN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 442032000068  08/8/2008. Xây dựng nhà máy chế biến gỗ MDF công suất 300,000 m3/ngày đêm 6 05/01/2015 thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty  ông Kwang Byeong Chae  ông Jin Seok Seo.          
2 442043000075 05/5/2009 xây dựng nhà máy sản xuất may mặc. 2 06/01/2015 Bổ sung địa chỉ văn phòng đại diện của Công ty   địa chỉ văn phòng đại diện của Công ty tại Phòng 9; 10; 11, tầng 8, tòa nhà Cantavil Premier, số 1, ấp 3, Khu đô thị mới An Phú, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh          
3 442043000054 03/4/2013 Nhà máy may yakjin sài gòn. 2 21/01/2015 điều chỉnh tăng vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự án Vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự án: 2 triệu USD Vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự án: 3 triệu USD     3,000,000 3,000,000  
4 442043000085 29/01/2010 xây dựng nhà máy sản xuất, gia công các loại vải dệt kim  2 10/3/2015 Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Ngày 01 tháng 02 năm 2015 ngày 31 tháng 12 năm 2056.           
5 442043000035 29/6/2011 Nhà máy sản xuất bao ngón tay bằng cao su 3 23/4/2015 Tăng vốn điều lệ 1 triệu USD 1,35 triệu USD     1,350,000 1,350,000  
6 442023000036 30/8/206 Nhà máy sản xuất bơm, linh kiện bơm và cho thuê nhà xưởng 3 24/4/2015 Chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
Tăng vốn điều lệ
Thay đổi người đại diện theo PL
Công ty TNHH MTV
0.2  triệu USD
Công ty TNHH Hai thành viên trở lên
0.6  triệu USD
    600,000 600,000  
7 442023000053 4/3/2013 Nhà máy sản xuất may mặc, dệt nhuộm  5 10/4/2015 Điều chỉnh mục tiêu và quy mô dự án
Tăng vốn đầu tư
May mặc quần áo thời trang các loại với quy mô 18.000.000 kg sản phẩm/năm; Dệt vải với quy mô 5.400.000 kg sản phẩm/năm; Nhuộm với quy mô 14.400.000 kg sản phẩm/năm.
Vốn đầu tư 22 triệu USD
Tại lô G3-2, G4-2, G5, G6, may mặc quần áo thời trang các loại với 18.000.000 kg sản phẩm/năm; dệt vải với quy mô 10.800.000 kg sản phẩm/năm; nhuộm với quy mô 28.800.000 kg sản phẩm/năm.
Tại lô K4-2, K5, K6 may mặc quần áo thời trang các loại với quy mô 18.000.000 kg sản phẩm/năm; dệt vải với quy mô 10.800.000 kg sản phẩm/năm; nhuộm với quy mô 28.800.000 kg sản phẩm/năm.

Vốn đầu tư 35 triệu USD
35,000,000        
8 442043000024 24/2/2011 Nhà máy sản xuất giày dép 6 6/4/2015 Mở rộng diện tích nhà máy
Điều chỉnh tăng vốn đầu tư
Từ 22,389 ha
110 triệu USD
Tăng lên thành 27,14 ha
125 triệu USD
35,000,000        
9 442043000060 15/7/2013 Nhà máy sản xuất dệt sản phẩm ngành may mặc, phụ liệu ngành may mặc 1 31/3/2015 Bổ sung  ngành nghề kinh doanh. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
Tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư
Sản xuất sản phẩm dệt; sản phẩm ngành may mặc và phụ liệu ngành may mặc.
Hoàn thành việc xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 12.
Đi vào hoạt động bắt đầu từ tháng thứ 12 trở đi.
Vốn đầu tư, vốn điều lệ 0.7  triệu USD
Sản xuất gia công sản phẩm dệt; gia công sản phẩm ngành may mặc và phụ liệu ngành may mặc; cho thuê nhà xưởng dư thừa.
Hoàn thành việc xây dựng nhà máy và lắp đặt máy móc thiết bị từ 11/2014 đến tháng 6/2015.
Đi vào hoạt động chính thức từ tháng 7/2015.
Vốn đầu tư, vốn điều lệ 1,179  triệu USD
1,179,000   1,179,000 1,179,000  
10 442043000076 17/6/2014 Nhà máy tái chế giấy phế liệu 1 20/4/2015 Bổ sung  ngành nghề kinh doanh. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành thử từ tháng 06/2014 đến tháng 02/2015. Sản xuất chính thức từ tháng 03/2015. Hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị, vận hành thử từ tháng 06/2014 đến tháng 06/2015. Sản xuất chính thức từ tháng 7/2015.          
11 442043000080 04/1/2009 Xây dựng nhà máy sản xuất hoa giấy, túi xách từ giấy 6 23/4/2015 Điều chinh tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư Vốn đầu tư 1 triệu USD
Vốn điều lệ 0.5 triệu USD
Vốn đầu tư 1.5 triệu USD
Vốn điều lệ 1.1 triệu USD
1,500,000   1,100,000 1,100,000  
12 442043000039 10/11/2011 Xây dựng nhà máy luyện kim loại màu 4 17/4/2015 Tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư Vốn đầu tư 8 triệu USD
Vốn điều lệ 3 triệu USD
Vốn đầu tư 26 triệu USD
Vốn điều lệ 4 triệu USD
26,000,000   4,000,000 4,000,000  
13 441023000012 14/5/2009 Xây dựng nhà máy sản xuất Bio- E thanol 10 22/5/2015 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty  Ông Nguyễn Hữu Khoa Ông Hoàng Văn Chín          
14 442023000036 30/8/2006 Nhà máy sản xuất maáy bơm, các linh kiện có liên quan và cho thuê nhà xưởng dư thừa 3 24/4/2015 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;  tăng vốn góp, vốn đầu tư Một thành viên
0,2 Triệu USD
Hai Thành  viên
0,6 Triệu USD
600,000   600,000 600,000  
15 442023000080 8/8/2014 Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử 1 4/5/2015 thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty, Tăng vốn đầu tư  Ông Choi Yun Kil
3,5 Triệu USD
Ông Song Yun Woo
4 riệu USD
4,000,000        
16 442023000049 19/10/2009 Nhà máy gia công khuôn mẫu, sản xuất linh kiện ô tô, các sản phẩm cơ khí và các sản phẩm từ nhựa tái chế 2 7/5/2015 Bổ sung ngành nghề kinh doanh; cổ đông sáng lập; tên dự án; mục tiêu và quy mô của dự án; tiến độ thực hiện dự án Ngành nghề kinh doanh:Sản xuất và gia công khuôn mẫu, linh kiện ô tô và các sản phẩm cơ khí; cổ đông sáng lập:Chen Yi Guang; tên dự án:Nhà máy gia công khuôn mẫu, sản xuất linh kiện ô tô và các sản phẩm cơ khí khác; mục tiêu và quy mô của dự án:2.500 tấn/năm; tiến độ thực hiện dự án:Giai đoạn 1: Sản xuất chính thức từ tháng 02 năm 2015 Ngành nghề kinh doanh:Sản xuất, gia công khuôn mẫu, linh kiện ô tô và các sản phẩm cơ khí; Sản xuất các chi tiết nhựa và hạt nhựa tái sinh từ nhựa tái chế; cổ đông sáng lập:Yeung Kim Ming; tên dự án:Nhà máy gia công khuôn mẫu, sản xuất linh kiện ô tô, các sản phẩm cơ khí và các sản phẩm từ nhựa tái chế; mục tiêu và quy mô của dự án:2.500 tấn/năm; tiến độ thực hiện dự án:Giai đoạn 1: Sản xuất chính thức từ tháng 7 năm 2015          
17 442023000013 27/3/2009 Gia công đồ dùng cho nhà bếp (nồi, soong, chảo); sản xuất và gia công màng nhựa tổng hợp pe; sản xuất và in bao bì nhựa pe và cho thuê nhà xưởng dư thừa. 8 11/5/2015 Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh; điều chỉnh mục tiêu và quy mô của dự án; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2. ;Mục tiêu và quy mô của dự án trước đây: Xây dựng nhà máy gia công đồ dùng cho nhà bếp (nồi, soong, chảo) với quy mô 800 tấn sản phẩm/năm; sản xuất và gia công màng nhựa tổng hợp PE với quy mô 750 tấn sản phẩm/năm; sản xuất và in bao bì nhựa PE với quy mô 300 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất và gia công in màng nhựa PP ,HDPE với quy mô 600 tấn /năm; cho thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích 1.820 m2; cho thuê văn phòng dư thừa với diện tích 471 m2; Tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2 đăng ký trước đây:
- Hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành thử: Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 12 năm 2014.
- Sản xuất chính thức: Từ tháng 01 năm 2015 trở đi.
Bổ sung ngành nghề sản xuất và gia công hạt màu, hạt chống ẩm, hạt calpet, hạt nhựa mềm dùng cho ngành nhựa (vỏ hộp thuốc, vỏ điện thoại);sản xuất và gia công màng nhựa tổng hợp PE với quy mô 750 tấn sản phẩm/năm; sản xuất và in bao bì nhựa PE với quy mô 300 tấn sản phẩm/năm; Sản xuất và gia công in màng nhựa PP, HDPE với quy mô 600 tấn/năm;  sản xuất và gia công  hạt màu, hạt chống ẩm, hạt calpet, hạt nhựa mềm dùng cho nghành nhựa (vỏ hộp thuốc, vỏ điện thoại) với quy mô 4000 tấn sản phẩm/năm, cho thuê nhà xưởng dư thừa với diện tích 1.820 m2 ;cho thuê văn phòng dư thừa với diện tích 471 m2;- Hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành thử: Từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015.
- Sản xuất chính thức: Từ tháng 01 năm 2016 trở đi.
         
18 44212000011 22/9/2010 Chi nhánh Công ty TNHH Việt Nam JS plastic Pakaging 1 12/5/2015 Bổ sung tên tiếng anh của Chi nhánh và địa chỉ chi nhánh.   1Tên tiếng anh của Chi nhánh Công ty: vietnam j.s plastic packaging co., ltd branch.
2. Bổ sung địa chỉ bằng tiếng anh của Chi nhánh Công ty: PLOT A6.1, A6.2, A6.3, A6.5, A6.6  AND A6.7, CHON THANH INDUSTRIAL PARK NO 1, HAMLET NO 2, THANH TAM VILAGE, CHON THANH DIST., BINH PHUOC PROVINCE, VIET NAM.
         
19 442043000030 28/3/2011 Nhà máy sản xuất hóa phẩm tẩy rửa và làm mềm bóng vải 7 06/6/2015 Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thời gian góp vốn thực hiện dự án Ông Kwwang Woo Sick Ông Lee Tae Hwa; góp đủ vốn trong tháng 2/2016          
20 442043000059 7/6/2013 Nhà máy sản xuất gia công các loại giày và bán thành phẩm 4 10/6/2015 Tăng vốn điều lệ 10 triệu USD 29,5 triệu USD          
21 442043000034 16/10/2007 Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ vật liệu composite. 2 11/6/2015 Huy động thêm vốn góp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; bổ sung ngành nghề kinh doanh, mục tiêu và quy mô của dự án; tăng vốn điều lệ công ty Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ vật liệu composite như: Bộ phận tháp hơi lạnh, bộ phận bồn tự hoại, bộ phận bồn chứa dầu, linh kiện xe ô tô, linh kiện xe tải, thùng rác, ống dẫn, bồn chứa nước, hệ thống thoát nước, kệ điện, kệ điện thoại, nhà vệ sinh, phòng tắm, co, nắp. Sản xuất khuôn mẫu để sản xuất các sản phẩm bằng nhựa composite. Sản xuất bao ghế xe ô tô bằng da;Sản xuất bộ phận tháp hơi lạnh với quy mô 40 tấn/năm, bộ phận bồn tự hoại, bồn chứa dầu với quy mô 300 tấn/năm, linh kiện xe ô tô với quy mô 96 tấn/năm, thùng rác với quy mô 216 tấn/năm, ống dẫn, bồn và các sản phẩm khác với quy mô 48 tấn/năm. Sản xuất khuôn mẫu để sản xuất các sản phẩm bằng nhựa composite với quy mô 200 cái/năm. Sản xuất bao ghế xe ô tô bằng da với quy mô 144.000 cái/năm;vốn điều lệ và vốn góp từ 800.000 USD  Bà Geon Yi Park góp thêm vào điều lệ Công ty là 142.000 USD; công ty tnhh có hai thành viên trở lên; Sản xuất và kinh doanh vật liệu composite và các sản phẩm vật liệu composite như: Bộ phận tháp hơi lạnh, bộ phận bồn tự hoại, bộ phận bồn chứa dầu, bộ phận xe ô tô, bộ phận xe tải, thùng rác, các loại ống, các loại bồn, hệ thống thoát nước, kệ điện, kệ điện thoại, nhà vệ sinh, phòng tắm, bốn tắm, co, nắp... Sản xuất và kinh doanh khuôn mẫu để sản xuất các sản phẩm vật liệu composite. Gia công linh kiện điện tử;Sản xuất và kinh doanh vật liệu composite và các sản phẩm vật liệu composite như: Bộ phận tháp hơi lạnh với quy mô 90 tấn/năm, bộ phận bồn tự hoại, bồn chứa dầu với quy mô 500 tấn/năm, bộ phận xe ô tô, bộ phận xe tải với quy mô 60 tấn/năm, thùng rác với quy mô 50 tấn/năm, các loại ống, các loại bồn, các loại bồn, hệ thống thoát nước, kệ điện, kệ điện thoại, nhà vệ sinh, phòng tắm, bồn tắm, co, nắp...quy mô 1.700 tấn/năm. Sản xuất và kinh doanh khuôn mẫu để sản xuất các sản phẩm vật liệu composite với quy mô 1.000 cái/năm. Gia công linh kiện điện tử với quy mô 1.200.000 cái/năm; vốn điều lệ: 942.000 USD          
                           

 

Nguồn: BQV - P.KTĐN Sở

Người đăng: T.An

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)