Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

Với mục tiêu làm giảm tỷ lệ mắc và chết các bệnh nhiễm trùng, bệnh dịch, thanh toán hoặc khống chế đến mức thấp nhất đối với các bệnh có vắc xin phòng ngừa. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đi đôi với nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ người bệnh. Chủ động phòng, chống các bệnh không lây, các vấn đề sức khoẻ có xu hướng tăng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiên đại hoá. Thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, bảo vệ sức khoẻ trẻ em, thanh thiếu niên, người dân tộc thiểu số, người lao động và các chương trình y tế mục tiêu. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác y tế, nâng cao sức khoẻ cho mọi đối tượng, tăng tuổi thọ trung bình và chất lượng cuộc sống cho người dân.
                                         
Tải về: Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 09/7/2010 của UBND tỉnh.

 

 

DHN