HỘI NGHỊ KHẢO SÁT, THU THẬP TÀI LIỆU VỀ TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH VÀ LẬP QUY HOẠCH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 
Ngày 19/9/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về triển khai lập và hoàn thiện quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Nguồn: SKHĐT