Bình Phước: Phát động thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công