THƯ NGỎ Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Hộ kinh doanh