Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình sửa chữa định kỳ tuyến Quy hoạch ĐT.756C từ QL.13 đến đường vào Nông trường Đồng Nơ 
 Tải về tại đây

 Nguồn: UBND

Người đăng: L.V.H