Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư trang thiết bị y tế khám chữa bệnh và phẫu thuật từ xa 
 Tải về tại đây

Nguồn: UBND

Người đăng: L.V.H