Xây dựng Kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hoá, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm2023 
Tải về tại đây

 

Nguồn: SVHTTDL

Người đăng: L.V.H