Xây dựng bộ chỉ số và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước năm 2022 
     Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần nâng cao thứ hạng các Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ngày 27/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc trực tuyến với Đơn vị tư vấn, chuyên gia nghiên cứu chỉ số DDCI.
     Tại buổi làm việc hai bên thảo luận triển khai một số nội dung liên quan đến việc Xây dựng bộ chỉ số và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước năm 2022-DDCI, cụ thể:
     Thống nhất về danh sách mẫu, phương án khảo sát và tiến độ thực hiện. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Giám đốc sở đề nghị đơn vị tư vấn khẩn trương điều chỉnh bộ chỉ số, các chỉ tiêu đánh giá và nội dung khảo sát DDCI cập nhật theo sát các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và tình hình thực tế của từng ngành và lĩnh vực của tỉnh. Đại diện đơn vị tư vấn và chuyên gia nghiên cứu chỉ số DDCI đã ghi nhận, sớm nghiên cứu hoàn thành dự thảo bộ chỉ số mới để kịp thời triển khai đúng tiến độ.

Buổi làm việc trực tuyến giữa hai đơn vị

     Đồng thời, đơn vị tư vấn đề nghị tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách DN, HTX, HKD có liên hệ công việc, thực hiện TTHC, tìm hiểu thông tin… trong năm theo mẫu và cung cấp cho cho đơn vị tư vấn để phục vụ công tác triển khai khảo sát DDCI. Phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và sự cần thiết của việc thực hiện khảo sát, đánh giá DDCI trong CBCCVC và người lao động của cơ quan, đơn vị; phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá DDCI năm 2022 của tỉnh.

Nguồn: SKHĐT

Người đăng: L.V.H