MỘT SỐ CÂU HỎI - ĐÁP THƯỜNG GẶP 
  
Stt
Loại lỗi
Nội dung
Câu hỏi
Trả lời
1
Tên công ty
Cách dò tên
Tôi muốn đăng ký doanh nghiệp với tên gọi Công ty TNHH Hoa Hồng thì có được không?
Dò tên bằng nào?
 
Để dò tên doanh nghiệp thì có thể truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, website
 
nhập tên doanh nghiệp, không cần nhập loại hình.
 
Ví dụ: Doanh nghiệp cần dò tên Công ty TNHH Hoa Hồng,
nhập tên “Hoa Hồng” vào mục “Tìm kiếm” tại website trên.
 
 
 
Làm thế nào để biết tên đặt là hợp lệ?
Tên hợp lệ là tên doanh nghiệp dự tính đặt không thuộc trường hợp cấm, trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký quy định tại Điều 39, 42 Luật doanh nghiệp.
 
 
Các trường hợp trùng tên
Tên doanh nghiệp tôi dự kiến đăng ký là công ty TNHH Hồng Phong thì tên này có trùng với tên doanh nghiệp khác không?
Khoản 1 Điều 42 Luật Doanh nghiệp là trùng khi: Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.
 
 
Các trường hợp gây nhầm lẫn
Tôi dự kiến thành lập doanh nghiệp với tên công ty dự kiến thành lập là Công ty TNHH Thương mại Hoa Hồng Đỏ thì có được không?
Điểm a khoản 2 Điều 42 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 17 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, các trường hợp gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:
Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;”
- Theo thông tin hiện có trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì hiện đã có Công ty cổ phần Thương mại Hoa Hồng Đỏ, Giấy CNĐKDN số: 0307857651, ngày cấp: 21/07/2009, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh, do đó, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu đặt tên khác.
Ví dụ doanh nghiệp có thể tham khảo tên: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hoa Hồng Đỏ.
 
 
Cách đăng ký tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài
Tôi dự kiến đăng ký tên doanh nghiệp và tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là:
Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại Hoa Hồng Đỏ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: Hoa Hong Do Company Limited
Căn cứ khoản 1 Điều 40 Luật doanh nghiệp, tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dịch chưa phù hợp  do đó, doanh nghiệp có thể tham khảo cách đặt tên sau:
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: Hoa Hong Do Trading Company Limited
Hoặc: Red Rose Trading Company Limited
 
 
 
Cách đăng ký tên viết tắt
Tôi dự tính đăng ký doanh nghiệp với tên doanh nghiệp là:
-  Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại Hoa Hồng Đỏ
Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: Hoa Hong Do Trading Company Limited
Tên viết tắt: Hoa Hong Red Company Limited
Tên viết tắt như vậy có hợp lệ không?
 
2
Trụ sở công ty
Những địa chỉ cấm/ hạn chế cấp đăng ký kinh doanh
Tôi dự kiến thành lập 1 chi nhánh tại chung cư Khánh Hội, quận 4 thì có được không?
Khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; sử dụng phần diện tích được kinh doanh trong nhà chung cư theo dự án được phê duyệt vào mục đích kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư theo quy định của Chính phủ.”
Như vậy, doanh nghiệp không thể đăng ký trụ sở chính tại chung cư.
Trường hợp, doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính trong tòa nhà và khu vực đăng ký được thiết kế, thuộc vị trí được hoạt động kinh doanh, văn phòng cho thuê thì doanh nghiệp có thể xuất trình được giấy tờ của chủ đầu tư hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chứng minh địa chỉ được sử dụng làm văn phòng công ty để Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, giải quyết.
3
Vốn điều lệ
Thời điểm góp vốn
Khi nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần và khi thành lập mới doanh nghiệp thì tôi có cần thống nhất thời điểm góp vốn của các thành viên/cổ đông công ty ghi trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Danh sách thành viên/cổ đông và Điều lệ công ty không?
Doanh nghiệp phải thống nhất thời điểm góp vốn của các thành viên trong toàn bộ hồ sơ, cụ thể:
Đối với hồ sơ tăng vốn điều lệ: phải thống nhất thời  điểm góp vốn của thành viên góp thêm vốn ghi trong Danh sách thành viên khác với thời điểm tăng vốn ghi trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
Đối với hồ sơ thay đổi thành viên: thống nhất giữa Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần.
Đối với hồ sơ thành lập mới Công ty TNHH/Công ty cổ phần: phải thống nhất thời điểm góp vốn ghi trong Danh sách thành viên/cổ đông và Điều lệ công ty.
Lưu ý:
+Thành viên/cổ đông cũ ghi theo thời điểm đã góp lần gần nhất.
+Thành viên/cổ đông mới thống nhất và ghi theo Hợp đồng chuyển nhượng.
4
Ngành kinh doanh
Cách ghi ngành
Tôi muốn thành lập doanh nghiệp với ngành “Mua bán nông sản. Đại lý ký gửi hàng hóa” thì cách đăng ký và ghi ngành như thế nào?
Để đăng ký ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp có thể tham khảo và ghi ngành theo mã ngành cấp 4 trong Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
Ví dụ:
-  Mã ngành 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản (không hoạt động tại trụ sở)
-   Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý
 
 
Ngành phải tham khảo ý kiến quận, huyện
Tôi dự kiến thành lập doanh nghiệp hoạt động một số ngành trong đó có ngành “Karaoke, massage, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn” thì có thể đăng ký không?
Khi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh những ngành “Karaoke, massage, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG” thì Phòng ĐKKD sẽ tham khảo ý kiến Sở, ngành về những ngành nghề này trước khi cấp đăng ký kinh doanh.
 
 
Ngành phải tham khảo ý kiến Bộ, ngành
Tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nay muốn bổ sung một số ngành kinh doanh thì có cần điều kiện gì không?
Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tham khảo ý kiến Bộ quản lý chuyên ngành trước khi xem xét giải quyết cấp đăng ký doanh nghiệp đối với ngành, nghề kinh doanh mà Việt Nam chưa cam kết thực hiện với Tổ chức WTO.
5
Các lỗi khác
Biên bản, Quyết định,
Hợp đồng chuyển nhượng
 
Tôi nộp hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh nhưng đã 15 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; đồng thời ngày ghi trên Biên bản họp là ngày 1/5/2018 nhưng tôi ghi trên quyết định lại là ngày 15/5/2018. Xin hỏi việc đăng ký như vậy được hay không?
Đối với việc ghi ngày tháng năm họp trong Biên bản họp và ngày “Căn cứ biên bản họp…” trong Quyết định doanh nghiệp cần phải thống nhất.
Ví dụ:
Ngày họp ghi trên Biên bản họp là ngày 1/5/2018 thì tại mục “Căn cứ biên bản họp ngày …” phải ghi là ngày 1/5/2018.
-  Mục Căn cứ ghi chính xác là “Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014” (không phải Luật Doanh nghiệp năm 2005).
Theo quy định tại khoản 4 Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi (là ngày ghi trên Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).
Ví dụ: Ngày ghi trên Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 1/5/2018 thì thời hạn tối đa để nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD là ngày 10/5/2018.
 
 
Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần
Chúng tôi là Công ty cổ phần có 3 cổ đông sáng lập: A, B, C với số cổ phần sở hữu lần lượt là: 200, 300, 400 CPPT.
Nay cổ đông A chuyển nhượng toàn bộ 200 CPPT cho cổ đông B; cổ đông C chuyển nhượng 100 CPPT cho người D (bên ngoài). Cho tôi hỏi:
Tôi có thể nộp hồ sơ và có được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có tên 3 cổ đông B,C và D với số vốn của từng người là:
+ Cổ đông B: 500 CPPT
+ Cổ đông C: 300 CPPT
+ Cổ đông D: 100 CPPT
hay không?
Nếu được thì phải đăng ký như thế nào và sẽ được cấp giấy tờ gì để xác nhận việc chuyển nhượng này?
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 7 Điều 126 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi, trong đó ghi nhận việc thay đổi số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông sáng lập giảm do chuyển nhượng, không ghi nhận số cổ phần tăng thêm. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ phải ghi nhận đầy đủ thông tin của cổ đông công ty vào Sổ Đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp.
Cụ thể trong trường hợp này Phòng ĐKKD sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó có các nội dung sau:
1. Cổ đông A: 0
2. Cổ đông B: 300 CPPT
3. Cổ đông C: 300 CPPT
 
 
 
Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần
Chúng tôi là công ty cổ phần có 3 cổ đông sáng lập: A, B, C với số cổ phần sở hữu lần lượt là: 200, 300, 400 CPPT.
Nay 3 cổ đông công ty dự kiến chuyển nhượng hết cổ phần của mình cho 3 cổ đông khác ngoài công ty thì có được không? Thông tin cổ đông sáng lập có thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4, khoản 7 Điều 126 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập cho các cổ đông khác ngoài công ty. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó có các nội dung sau:
1. Cổ đông A: 0
2. Cổ đông B: 0
3. Cổ đông C: 0
 
 
 
Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần
Tôi là công ty cổ phần, nay dự tính tăng vốn điều lệ do công ty phát hành bán cho các cổ đông sáng lập thì có đăng ký trên Sở không? Thông tin vốn tăng của từng cổ đông có ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không?
Theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp phát hành thêm cổ phần, tăng vốn điều lệ thì phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó ghi nhận số vốn sau khi tăng của doanh nghiệp, không ghi nhận danh sách cổ đông sau khi tăng. Thông tin cổ đông mua thêm cổ phần sẽ được ghi nhận vào Sổ Đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp và công ty phải trao cổ phiếu cho cổ đông.
 
 
Trụ sở công ty
Tôi là công ty cổ phần, nay dự tính thay đổi ngành, trụ sở công ty, vậy tôi cần lưu ý những điểm gì để hạn chế sai sót?
hi nộp hồ sơ thay đổi, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:
1. Trong Biên bản họp, mục “Biểu quyết”: phải ghi số cổ chứ không phải số cổ đông dự họp biểu quyết.
Ví dụ:
Cty cổ phần X có vốn điều lệ 1 tỷ, tương đương: 100.000CPPT thì trường hợp các cổ đông dự họp đạt  tỉ lệ 100% thì mục “Biểu quyết” phải ghi 100.000CPPT/100.000 CPPT.
2. Trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mục “Hình thức tăng, giảm vốn” nếu chào bán cho:
+ Cổ đông hiện hữu, thì ghi: Chào bán cho cổ đông hiện hữu.
+ Bên ngoài, thì ghi: Chào bán riêng lẻ.