Công bố xếp hạng chuyển đổi số 2020: Bình Phước xếp thứ 25 
 Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố gồm 3 cấp: chỉ số chuyển đổi số (CĐS) cấp tỉnh, chỉ số CĐS cấp bộ và chỉ số CĐS cấp quốc gia.
 z2859119748132 503a1a3321fc805db05de5c568ad7b1e

 

Trong đó, Chỉ số CĐS cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính: chuyển đổi nhận thức, đánh giá về kiến tạo thể chế, đánh giá về phát triển hạ tầng và nền tảng số, đánh giá về thông tin và dữ liệu số, đánh giá về hoạt động CĐS, đánh giá về an toàn an ninh mạng, đánh giá về đào tạo và phát triển nhân lực. Mỗi chỉ số chính có những chỉ số thành phần khác nhau và trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí.

Kết quả xếp hạng DTI cấp tỉnh năm 2020, Đà Nẵng dẫn đầu, kế đến là Thừa Thiên - Huế, Bắc Ninh. Bình Phước xếp thứ 25 (chính quyền số xếp thứ 24, kinh tế số xếp thứ 37, xã hội số xếp thứ 15).

Chỉ số CĐS cấp bộ không đánh giá riêng theo các trụ cột như cấp tỉnh mà đánh giá chung chỉ số CĐS của bộ để đảm bảo những tiêu chí đánh giá là tương đồng, phù hợp với đặc điểm của mỗi bộ phụ trách một trụ cột khác nhau. Chỉ số CĐS cấp bộ cũng gồm 7 chỉ số chính như chỉ số CĐS cấp tỉnh, trong mỗi chỉ số chính có những chỉ số thành phần khác nhau và trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí. 

Kết quả xếp hạng DTI năm 2020 cấp bộ (cung cấp dịch vụ công), Bộ Tài chính dẫn đầu, kế đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả xếp hạng DTI năm 2020 cấp bộ (không cung cấp dịch vụ công), dẫn đầu là Đài Truyền hình Việt Nam, kế đến Thông tấn Xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chỉ số CĐS quốc gia được cấu trúc theo 3 trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chỉ số này cũng gồm 7 chỉ số chính như chỉ số CĐS cấp tỉnh, trong mỗi chỉ số chính có các chỉ số thành phần.

Việc xác định DTI cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CĐS hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình CĐS quốc gia./.
 
Tác giả bài viết: T.T
Nguồn: binhphuoc.gov.vn
Người đăng: PTP