Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin 
 Ngày 19/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 893/QĐ-TTgCp phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2020 công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin.
 Thực hiện chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin, trong thời gian vừa qua, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. Bộ tài liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức nói riêng và người sử dụng Công nghệ thông tin nói chung. Đây là các đối tượng cần được trang bị kiến thức cơ bản nhằm tự bảo vệ mình trước nguy cơ mất an toàn thông tin vốn ngày càng phức tạp hiện nay. Bộ tài liệu bao gồm:

-Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức: cung cấp các thông tin và kỹ năng cơ bản nhất về một số nguy cơ mất an toàn thông tin phổ biến trong việc sử dụng thiết bị và dịch vụ CNTT như: các bước thiết lập máy tính mới an toàn; an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây; kỹ năng phòng chống mã độc; hướng dẫn nhận biết, phòng chống thư rác, thư giả mạo, tin nhắn rác; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn.

-Poster tuyên truyền về an toàn thông tin.

-Tờ gấp tuyên truyền về an toàn thông tin

Các đơn vị và người sử dụng có thể tải tài liệu tại đây:

Năm 2019

Clip tổng quan ATTT 2019

Clip ATTT 2019

Clip ATTT trong CPĐT

2017

Clip ATTT 2017

2016

Tờ bướm / Leaflet

Truyện tranh / Comic book (manga style)

2015

1. Cẩm nang ATTT cho công chức, viên chức / Cybersecurity handbook for state officials

2. Áp phích / Poster

3. Truyện tranh nhận thức về ATTT / comic about cybersecurity awareness

2014

1. Hoạt hình Hãy sử dụng điện thoại thông minh một cách bảo mật / Cartoons Use Your Smartphone with Confidence(By VNCERT)

2013

1.Booklet (Aware, Secure, Vigillant) (By VNCERT)

2.Truyện tranh nhận thức về mật khẩu / Comic awareness about password protection

Nguồn: mpi.gov.vn

Người đăng: PTP