Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2017 đến 28/02/2017 tại địa bàn thị xã Đồng Xoài 

DANH SÁCH

Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2017 đến 28/02/2017 tại địa bàn thị xã Đồng Xoài

 
STT Tên DN Địa chỉ Mã số Ngày cấp Vốn Đăng ký Người đại diện pháp luật Số điện thoại Lĩnh vực
1 CTY TNHH MTV TM SX XNK NEW BÌNH PHƯỚC ĐƯỜNG SỐ 3, KP 2, P TÂN ĐỒNG, TX ĐỒNG XOÀI 3801140597 20/01/2017 2.000 TẠ THỊ MỸ DIÊN 0964947244 TM
2 CTY TNHH MTV TM DV THUẬN PHÚC THỊNH TỔ 3, KP PHÚ THỊNH, P TÂN PHÚ, TX ĐỒNG XOÀI 3801140533 19/01/2017 1.900 LÊ TẤN THUẬN 0917780379 DV
3 CTY TNHH MTV XD HOÀNG THỊNH SỐ 9, HÀM NGHI, P TÂN PHÚ, TX ĐỒNG XOÀI 3801140389 18/01/2017 10.000 LÊ THỊ HiỀN 0919886779 XD
4 CTY TNHH MTV TM VT PHÚ HƯNG 73, TÔN ĐỨC THẮNG, Ấp 1, XÃ TiẾN THÀNH, TX ĐỒNG XOÀI 3801140068 01/10/2017 1.000 LÊ VĂN HƯNG 0979332379 TM
5 CTY TNHH MTV TM DV PHƯƠNG HẰNG Ấp 7, XÃ TiẾN HƯNG, TX ĐỒNG XOÀI 3801140004 01/10/2017 1.900 TRẦN CÔNG VĂN 0913697755 DV
6 CTY TNHH MTV DĐẠI LỘC THIÊN PHÚ TỔ 4, KP 1, P TÂN ĐỒNG, TX ĐỒNG XOÀI 3801139915 01/10/2017 3.000 HÀ PHẠM TRIỆU VỸ 01684259581 SX
7 CTY TNHH MTV SX PHÚ HiỆP Ấp 2, XÃ TiẾN HƯNG,TX ĐỒNG XOÀI 3801139513 01/04/2017 4.000 LÊ PHÚ HẬU 0919100309 SX
8 CTY TNHH MTV SX TM ĐỨC NÔNG THỊNH 1337, PHÚ RiỀNG ĐỎ, P TÂN PHÚ, TX ĐỒNG XOÀI 3801139993 01/10/2017 1.900 NGUYỄN THỊ THANH NGA 0937157686 NN
9 CTY TNHH TM CHĂN NUÔI HƯNG THỊNH 108, HÙNG VƯƠNG, KP THANH BÌNH, P TÂN BÌNH, TX ĐỒNG XOÀI 3801140526 20/01/2017 20.000 LÊ THỊ ĐỊNH 911,566799 TM
10 CTY CP PHÚC ĐẠT TÂN 507, QL 14, P TÂN PHÚ, TX ĐỒNG XOÀI 3801140029 01/10/2017 18.000 HOÀNG CẨM TÚ 962070707 TM
11 CTY TNHH MTV SX TM XNK ĐẠI ĐỒNG PHÁT TỔ 4, KP 4, P TÂN ĐỒNG, TX ĐỒNG XOÀI 3801142001 24/02/2017 3.000 TRẦN QuỐC THƯ 0906845371 CB
12 CTY TNHH MTV TV XD HÀ PHÁT 35, HẺM 1048 PHÚ RiỀNG ĐỎ, P TÂN THIỆN, TX ĐỒNG XOÀI 3801141657 20/02/2017 10.000 NGUYỄN PHÚ HẢI 0913161331 TM
13 DNTN DV ĐẤU GIÁ NGHIÊM CHÍNH 550, QL 14, P TÂN PHÚ, TX ĐỒNG XOÀI 3801141752 21/02/2017 200 ĐỖ THANH MINH   TM

Người đăng: Phông