Danh sách doanh nghiệp giải thể tháng năm 2015 

Danh sách doanh nghiệp giải thể theo Luật Doanh nghiệp trong năm 2015

(Tính từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015)

 

 
STT Tên Doanh nghiệp Địa Bàn Thông báo số Thời điểm Giải thể Lý do Vốn điều lệ (tr.đ) mã số doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN          
1 Cty TNHH MTV DVTM Ngọc Điệp Ấp Hòa Vinh I, xã Thành Tâm, H.Chơn Thành 07/SKHDT-ĐKKD 01/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 500 3801050375
2 Cty TNHH MTV VPP WILLIAM Ấp 8, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành 08/SKHDT-ĐKKD 01/12/2015 Ấp 8, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành 1.000 3801083638
3 Cty TNHH MTV Sinh Học Xanh Ngọc Dung Số 227 QL 13, Kp.Ninh Thịnh, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 13/SKHDT-ĐKKD 19/01/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1.000 3801067548
4 Cty TNHH MTv TMDV Trâm Anh Tổ 3, Kp.Trung Lợi, TT. Chơn Thành, H.Chơn Thành 14/SKHDT-ĐKKD 19/01/2015 Không tìm kiếm được đối tác kinh doanh 2.000 3801084134
5 Cty TNHH MTV Lao Động Phúc Nguyên Hẻm 1264, tổ 2, Kp.3, F.Tân Đồng, Tx.Đồng Xoài 21/SKHDT-ĐKKD 22/01/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 2.000 3801061289
6 Cty TNHH MTV Cao Su Hoàng Huy Số 18B, tổ 13, ấp Chợ, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú 23/SKHDT-ĐKKD 22/01/2015 Không thuê được đất để trồng rừng và cao su 10.000 3800642107
7 Cty TNHH MTV Duy Thành Phát Số 23 Hoàng Hoa Thám, F.Tân Thiện, Tx.Đồng Xoài /SKHDT-ĐKKD 22/01/2015 chủ sở hữu công ty không đủ sức khỏe 3.600 3800657618
8 Cty TNHH MTV Tiến Hành Số 85, tổ 3, ấp 3, xã Minh Thành, H.Chơn Thành, BP 32/SKHDT-ĐKKD 02/04/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1.000 3801088770
9 Cty TNHH MTV Tâm Thịnh Thôn Phước Vĩnh, F.Phước Bình, Tx.Phước Long 44/SKHDT-ĐKKD 18/3/2015 Kinh doanh thua lỗ 7.000 3800805425
10 Cty TNHH MTV Thu Mai Ấp Hoa Lư, xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh 45/SKHDT-ĐKKD 18/3/2015 Do khó khăn về tài chính nên chưa triển khai được dự án 2.000 3800711294
11 Cty TNHH MTV TMDV Cảnh Vy Số 26 QL 14, ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú 47/SKHDT-ĐKKD 19/3/20145 Cty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả 3.500 3800660836
12 Cty TNHH MTV TMDV Công Nghệ Điện Máy Kỷ  Nguyên Mới Số 48, đường số 2, Kp.Xuân Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 55/SKHDT-ĐKKD 04/02/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1.000 3800405868
13 Cty TNHH MTV Minh An Lê Hồng Phong, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 60/SKHDT-ĐKKD 14/4/2015 Không còn nhu cầu kinh doanh 4.000 3800677332
14 Cty TNHH MTV Năm Toản Ấp 5, xã Minh Long, H.Chơn Thành  69 /SKHDT-ĐKKD 05/04/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1.000 3800766504
15 Cty TNHH TMDV Liên Hoàng Số 120, thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, H.BGM  70/SKHĐT-ĐKKD 05/04/2015 Do kinh doanh thua lỗ 1.000 3800932007
16 Cty TNHH MTV TMDV Tấn Phú Số 343, tổ 1, ấp 3A, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành,   79/SKHĐT-ĐKKD 19/5/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1.500 3801067837
17 Cty TNHH MTV Bảo Vy Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 81/SKHĐT-ĐKKD 21/5/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1.000 3800584543
18 Cty TNHH MTV Quang Hướng Phát Tổ 2, ấp 9, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành 84/SKHĐT-ĐKKD 27/5/2015 kinh doanh không hiệu quả 1.200 3801045657
19 Cty TNHH MTV Xuân Hương Số 891 PRĐ, Kp.Thanh Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 91/SKHĐT-ĐKKD 06/11/2015 kinh doanh không hiệu quả 2.000 3800816025
20 Cty TNHH MTV TM Hà An Tổ 2, ấp 5, xã Tân Khai, H.Hớn Quản    110/SKHĐT-ĐKKD 07/10/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 500 3800751868
21 Cty TNHH MTV Nhà Việt Hẻm 647, tổ 4, Kp.Tân Trà 2, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài    115/SKHĐT-ĐKKD 15/7/2015 Do khó khăn của nền kinh tế, sức mạnh giảm sút dẫn đến cty thua lỗ kéo dài khó có khăng năng hoạt động trở lại 1.900 3800638333
22 Cty TNHH MTV XNK Bo Linh Số 455 QL 14, phường Tân Bình, Tx.ĐX   131/SKHĐT-ĐKKD 24/8/2015 Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty hiệu hiệu quả 1.800 3801036229
23 Cty TNHH MT Sáng Kiều Oanh Thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, H.Bù Gia Mập   132/SKHĐT-ĐKKD 24/8/2015 kinh doanh không hiệu quả 1.500 3800752734
24 Cty TNHH MTV Đăng Lộc Khu Phước Vĩnh, phường Phước Bình, Tx.Phước Long   132A/SKHĐT-ĐKKD 26/8/2015 Kinh doanh không đạt lợi nhuân 1.000 3801066696
25 Cty TNHH MTV TMDV Hoàng Vương Số 306 QL 14, khu phô Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, Tx.Đồng Xoài   150/SKHĐT-ĐKKD 09/10/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 4.900 3801084487
26 Cty TNHH MTV Điện - Điện Tử Viễn Thông Vũ Hoàng Duy Số 242 Nguyễn Huệ, phường Phú Thịnh, Tx.Bình Long   160/SKHĐT-ĐKKD 24/9/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 2.000  
27 Cty TNHH MTV Kỹ Thuật Điện Hoàng Châu Ấp 1B, xã Lộc Tấn, H.Lộc Ninh, BP   159/SKHĐT-ĐKKD 24/9/2015 Tình hình kinh tế khó khăn 2.900 3800776502
28 Cty TNHH MTV Dịch Vụ Kỹ Thuật Thanh Ngọc Số 25 hẻm 1078 Phú Riềng Đỏ, F.Tân Thiện, Tx.Đồng Xoài 169/skhđt-dkkd 29/9/2015 Kinh doanh không hiệu quả 300 3801098095
29 Cty TNHH MTV Bá Lợi PTT Xóm 2, ấp 7, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài   153/SKHĐT-ĐKKD 15/9/2015 Kinh doanh không hiệu quả 1.900 3801062814
30 Cty TNHH MTV Hoàng Cúc Thành Đạt Số 126, thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng  174/SKHĐT-ĐKKD 10/05/2015 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả 1.000 3801084832
31 Cty TNHH MTV Máy Công Nghiệp Thanh Huy Xóm Bàu Sông, xã Tân Thành, Tx.ĐX  177A/SKHĐT-ĐKKD 10/08/2015 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả 1.000 3702214110
32 Cty TNHH MTV Điện Công Nghiệp Hoàng Sơn Số 62/40 Nguyễn Du, Kp.Ninh Thuận, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh, Bp  187/SKHĐT-ĐKKD 11/02/2015 kinh doanh không hiệu quả 1.900 3801057388
33 CtyTNHH MTV TMDV Hân Yến Tổ 3, ấp Trung Sơn, xã Thanh An, huyện HỚn Quản, Bình Phước  191/SKHĐT-ĐKKD 11/06/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1.900 3801070660
34 Cty TNHH MTV TMDV Vĩnh Phát Huỳnh Văn Nghệ, tổ 1, Kp.Phú Cường, phường Tân Phú, Tx.Đồng Xoài  193/SKHĐT-ĐKKD 11/09/2015 Kể từ khi thành lập đến nay công ty không hoạt động 500 3801089823
35 Cty TNHH MTV TMDV Duy Ân QL 13, Kp.Ninh Thành, TT.Lộc Ninh  218/SKHĐT-ĐKKD 07/12/2015 Vì sức khỏe không hoạt động kinh doanh 2.500 3801072932
36 Cty TNHH MTV Đông A Net Số 70 Hùng Vương, Kp.Thanh Bình, Tân Bình, Tx.Đồng Xoài     /SKHĐT-ĐKKD 12/2015 Không có nhu cầu hoạt động 200 3801109050
DNTN 2       39.600  
1 DNTN Quốc Quỳnh Thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, H.Bù Đăng /SKHDT-ĐKKD 27/01/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 500 3800431309
2 DNTN Phong Anh Tổ 6, kp.3, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 39/SKHDT-ĐKKD 04/3/2015 kinh doanh không hiệu quả 400 3800603901
3 DNTN Hoàng Anh Bình Phước Kp.Suối Đá, phường Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 99/SKHDT-ĐKKD 22/6/2015 Công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả 500 3800789043
4 DNTN Phong Phú Tổ 7, Kp.Phú Thịnh, F.An Lộc, TX.Bình Long 114/SKHDT-ĐKKD 14/7/2015 Chuyển đổi hình thức kinh doanh 2.000 3800324231
5 DNTN SXCB Nông Sản Xuân Bách SN 56, ấp 8, xã Thống Nhất, H.Bù Đăng 126/SKHDT-ĐKKD 14/8/2015 Điều kiện kinh tế của doanh nghiệp gặp khó khăn 1.000 3801094365
6 DNTN Kiến Miêu Ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản 141/SKHDT-ĐKKD 28/8/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 500 3800286385
7 DNTN Phương Anh Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, H.BGM 142A/SKHDT-ĐKKD 09/01/2015 Không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh 900 3800658555
8 DNTN Lưu Sơn Số 42, đường số 1, Chợ Đxoài, Kp.Xuân Bình, Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 210/SKHDT-ĐKKD 30/11/2015 Từ khi thành lập chưa có hoạt động 200 3801095270
9 DNTN TMDV Kim Ngọc Tuấn Số 10 Đinh Tiên Hoàng, phường Long Thủy, Tx.Phước Long 226/SKHDT-ĐKKD 12/11/2015 Chuyển loại hình kinh doanh 1.000 3801038603
CÔNG TY TNHH       4.900  
1 Cty TNHH Thái Trung Phong Khu Tái Định Cư Tân Bình, phường Tân Bình, Tx.ĐX 06/SKHĐT-ĐKKD 12/'01/2015 Doanh nghiệp không còn đủ khả năng qly, Hoạt động SXKD 5.000 3800765028
2 Cty TNHH TMDV Hương Nguyễn Tổ 5, thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, H.BGM 37b/SKHĐT-ĐKKD 25/02/2015 Doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh 1.800 3801079342
3 Cty TNHH TM Khải Hoàng Số 197, ấp 2, xã Thiện Hưng. H.Bù Đốp 56/SKHĐT-ĐKKD 04/06/2015 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả 1.800 3801034101
4 Cty TNHH Tứ Thiên  Tổ 3, Kp.5, F.Long Phước, Tx.Phước Long   66/SKHĐT-ĐKKD 23/4/2015 Không tiếp tục kinh doanh 800 3800370365
5 Cty TNHH Tân Hương Thôn Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú, BP  85/SKHĐT-ĐKKD 28/5/2015 Kinh doanh không hiệu quả 1.500 3800273192
6 Cty TNHH Đức Thành Phát B51 KCN Minh Hưng, xã Minh Hưng, Chơn Thành  89/SKHĐT-ĐKKD 06/05/2015 Kinh doanh không hiệu quả 10.000 3800411283
7 Cty TNHH Hồng Dung Số 120/25 hẻm 1207, tổ 1, Kp.Phú Thanh, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài   98/SKHĐT-ĐKKD 22/6/2015 Không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh 3.000 3800442108
8 Cty TNHH TMDV Công Nghệ Mới Mười Tâm Tổ 10, Kp.6, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành, BP  149/SKHĐT-ĐKKD 09/9/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1.800 3801080764
9 Cty TNHH Vàng Anh Nam Bộ Cửa Khẩu Hoàng Diệu, xã Hưng Phước, H.Bù Đốp  162/SKHĐT-ĐKKD 24/9/2015 Cty khó khăn về dự án đầu tư cửa khẩu Hoàng Diệu 10.000 3801096267
10 Cty TNHH CNN TBP Việt Nam Số 22, đường 2, Kp.Xuân Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài  167/SKHĐT-ĐKKD 29/9/2015 Do quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn 7.500 3801073446
11 Cty TNHH XD Tm DV Đồng Tiến Tổ 5, kp.3, phường Tân Đồng, Tx.Đồng Xoài 179/SKHĐT-ĐKKD 10/12/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 2.000 3800368493
12 Cty TNHH GFV Hẻm 520 QL 14, tổ 1, Kp.Phú Thịnh, Tân Phú, Tx.Đồng Xoài, BP 180/SKHĐT-ĐKKD 14/10/2015 Trong quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn 15.000 3801099099
13 Cty TNHH Địa Chính Xây Dựng Phước Gia An Tổ 43, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú 180A/SKHĐT-ĐKKD 20/10/2015 Không có nhu cầu hoạt động 4.500 3801109163
14 Cty TNHH TM Cao Su Lộc Thành Ấp 7, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, BP 186/SKHĐT-ĐKKD 02/11/2015 Doanh nghiệp không có nhu cầu hoạt động kinh doanh 15.000 3801060239
15 Cty TNHH TMDV Thảo My Số 964 ĐT.741, Kp.Phước Thọ, Tân Thiện, Tx.Đồng Xoài 209/SKHĐT-ĐKKD 30/11/2015 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả 5.000 3801044808
16 Cty TNHH Thủy Lan Đường Nguyển Thái Học, tổ 1, Kp.Phú Cường, Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 221/SKHĐT-ĐKKD 08/12/2015 Công ty chưa đủ hoạt động 500 3801089929
17 Cty TNHH Chăn Nuôi Chí Phú Tổ 2, ấp Sóc Ruộng 3, xã Quang Minh, H.Chơn Thành 225/SKHĐT-ĐKKD 12/11/2015 công ty không đủ vốn để thực dự án 40.000 3800913484
CÔNG TY CỔ PHẦN          
1 Cty CP DV Dầu Khí và Cung Ứng Nhân Lực Bình Phương  Tổ 8, Kp.Ninh Thịnh, TT.Lộc Ninh, Lộc Ninh, BP   /SKHĐT-ĐKKD 23/4/2015 DN không có phương án kinh doanh 9.900 3800697226
2 Công ty Cp Hoàng Lâm Việt Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, H.BGM   86/SKHĐT-ĐKKD 06/01/2015 Kinh doanh không hiệu quả 2.000 3800894665
3 Cty CP SXTM Trường Lộc Số 59, kp.1, phường Long Phước, Tx.Phước Long   183/SKHĐT-ĐKKD 27/10/2015 Cổ đông sáng lập chuyển đi nơi khác 12.000 3801101037
4 Cty CP Chế Biến Gỗ MDF Bình Phước Số 223 Nguyễn Huệ, phường An Lộc, Tx.Bình Long   219/SKHĐT-ĐKKD 12/08/2015 Không có mặt bằng phù hợp để tổ chức sản xuất 300.000 3801095841
5 Cty CP Vinago QL 14, thôn 8, xã Đức Liễu, H.Bù Đăng, BP   231/SKHĐT-ĐKKD 22/12/2015 Không tiìm được khách hàng tiêu thụ hàng hóa 10.000 3801072604
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN         9.900  
1 VPĐD - CTY TNHH TMDV DU LỊCH Thịnh Trường Phát Số 203 QL 14, phường Tân Thiện, Tx.Đồng Xoài, BP   106/SKHĐT-ĐKKD 07/06/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0310670621-001
CHI NHÁNH            
1 CN Thuận Thế- Cty CP Đầu Tư Phúc Điền Số 470, đường ĐT.741, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 06/SKHĐT-ĐKKD 16/01/2015 Thay đổi phương án kinh doanh   0306540796-001
2 Tổng Cty Vật iệu Xay Dựng Số 1- TNHH Một Thành Viên - Chi Nhánh FICO Bình Phước Tổ 3, Kp.Phú Thanh, F.Tân Bình, Tx.ĐX 15/SKHĐT-ĐKKD 19/01/2015 Hoạt động kinh doanh không hiệu quả   0300402493-012
3 Chi nhánh Cty TNHH TM Đại Đồng Ấp 6, xã Nha Bích, H.Chơn Thành 31/SKHĐT-ĐKKD 02/2/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0301308969-002
4 CN DNTN SXTM Hồng Thoa - Trạm Xăng Dầu Tài Lộc 18 Số 9999 QL 14, ấp 4, xã Minh Hưng, H.Bù Đăng, BP 35/SKHĐT-ĐKKD 02/11/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0312458282-002
5 CN DNTN SXTM Tài Lộc - Trạm Xăng Dầu Tài Lộc 17 Thôn 2, xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng, BP 35/SKHĐT-ĐKKD 02/11/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0302145869-015
6 CN CTY CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang tại Bình Phước Ấp 2, xã Tân Thành, Tx.ĐX 59/SKHĐT-ĐKKD 04/10/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   1600192619-035
7 CN - CTY TNHH Trừ Mối Côn Trùng Thăng Long Số 2 Lê Hồng Phong, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 63/SKHĐT-ĐKKD 21/4/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0302659374-001
8 CN - CTY CP TM Sài Gòn Phát Số 773, QL 14, phường Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 102/skhđt-dkkd 26/6/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0312323493-001
9 Cty C PT Huynh Đệ - CNBP Đường Nguyễn Chánh Cụm J1-5, Kp.Phú Cường, F.Tân Phú, Tx.ĐX 121/skhđt-dkkd 08/10/2015 Kinh doanh không hiệu quả   0305768653-002
10 Cty CP Cao Nguyên Xanh  Chi nhánh tại Bình Phước Thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng 141a/skhđt-dkkd 28/8/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   6000699188-001
11 CN Cty CP Vinamit tại Bình Phước Ấp 2, thị trấn Chơn Thành, H.Chơn Thành, BP 168/skhđt-dkkd 29/9/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   3700247713-009
12 CN 1- Cty CP Đại Phúc Thôn 4, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng 190/skhđt-dkkd 11/05/2015 không tiếp tục kinh doanh   3800662953-003
13 CN - Cty TNHH Ong Mật Bình Minh Số 9A, đường ĐT.741, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú 194/skhđt-dkkd 11/09/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0312795672-001
Địa điểm kinh doanh            
1 Cửa hàng Xăng Dầu Số 9 - Cty CP Dầu Petro Bình Phước Ấp 3, xã Tiến Thành, Tx.Đồng Xoài   31/7/2015      
2 Cửa hàng Xăng Dầu Số 9 - Cty CP Dầu Petro Bình Phước ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Bình Phước   24/9/2015     006
3 Cửa hàng Xăng Dầu Số 17 - Cty CP Dầu Petro Bình Phước Số 100, khu Hòa Đồng, TT.Đức Phong, H.Bù Đăng   19/11/2015     00007

Người đăng: Phông