Danh sách doanh nghiệp giải thể theo Luật Doanh nghiệp, cập nhật từ 01/01/2015 đến 30/6/2015 

 

Danh sách doanh nghiệp giải thể theo Luật Doanh nghiệp, cập nhật từ 01/01/2015 đến 30/6/2015

 
STT Tên Doanh nghiệp Địa Bàn Thông báo số Thời điểm Giải thể Lý do Vốn điều lệ (tr.đ) mã số doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN          
1 Cty TNHH MTV DVTM Ngọc Điệp Ấp Hòa Vinh I, xã Thành Tâm, H.Chơn Thành 07/SKHDT-ĐKKD 12/1/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 500 3801050375
2 Cty TNHH MTV VPP WILLIAM Ấp 8, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành 08/SKHDT-ĐKKD 12/1/2015 Ấp 8, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành 1,000 3801083638
3 Cty TNHH MTV Sinh Học Xanh Ngọc Dung Số 227 QL 13, Kp.Ninh Thịnh, TT.Lộc Ninh, H.Lộc Ninh 13/SKHDT-ĐKKD 19/01/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1,000 3801067548
4 Cty TNHH MTv TMDV Trâm Anh Tổ 3, Kp.Trung Lợi, TT. Chơn Thành, H.Chơn Thành 14/SKHDT-ĐKKD 19/01/2015 Không tìm kiếm được đối tác kinh doanh 2,000 3801084134
5 Cty TNHH MTV Lao Động Phúc Nguyên Hẻm 1264, tổ 2, Kp.3, F.Tân Đồng, Tx.Đồng Xoài 21/SKHDT-ĐKKD 22/01/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 2,000 3801061289
6 Cty TNHH MTV Cao Su Hoàng Huy Số 18B, tổ 13, ấp Chợ, xã Tân Tiến, H.Đồng Phú 23/SKHDT-ĐKKD 22/01/2015 Không thuê được đất để trồng rừng và cao su 10,000 3800642107
7 Cty TNHH MTV Duy Thành Phát Số 23 Hoàng Hoa Thám, F.Tân Thiện, Tx.Đồng Xoài /SKHDT-ĐKKD 22/01/2015 chủ sở hữu công ty không đủ sức khỏe 3,600 3800657618
8 Cty TNHH MTV Tiến Hành Số 85, tổ 3, ấp 3, xã Minh Thành, H.Chơn Thành, BP 32/SKHDT-ĐKKD 4/2/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1,000 3801088770
9 Cty TNHH MTV Tâm Thịnh Thôn Phước Vĩnh, F.Phước Bình, Tx.Phước Long 44/SKHDT-ĐKKD 18/3/2015 Kinh doanh thua lỗ 7,000 3800805425
10 Cty TNHH MTV Thu Mai Ấp Hoa Lư, xã Lộc Hòa, H.Lộc Ninh 45/SKHDT-ĐKKD 18/3/2015 Do khó khăn về tài chính nên chưa triển khai được dự án 2,000 3800711294
11 Cty TNHH MTV TMDV Cảnh Vy Số 26 QL 14, ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú 47/SKHDT-ĐKKD 19/3/20145 Cty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả 3,500 3800660836
12 Cty TNHH MTV TMDV Công Nghệ Điện Máy Kỷ  Nguyên Mới Số 48, đường số 2, Kp.Xuân Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 55/SKHDT-ĐKKD 2/4/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1,000 3800405868
13 Cty TNHH MTV Minh An Lê Hồng Phong, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 60/SKHDT-ĐKKD 14/4/2015 Không còn nhu cầu kinh doanh 4,000 3800677332
14 Cty TNHH MTV Năm Toản Ấp 5, xã Minh Long, H.Chơn Thành  69 /SKHDT-ĐKKD 4/5/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1,000 3800766504
15 Cty TNHH TMDV Liên Hoàng Số 120, thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, H.BGM  70/SKHĐT-ĐKKD 4/5/2015 Do kinh doanh thua lỗ 1,000 3800932007
16 Cty TNHH MTV TMDV Tấn Phú Số 343, tổ 1, ấp 3A, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành,   79/SKHĐT-ĐKKD 19/5/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1,500 3801067837
17 Cty TNHH MTV Bảo Vy Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập 81/SKHĐT-ĐKKD 21/5/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 1,000 3800584543
18 Cty TNHH MTV Quang Hướng Phát Tổ 2, ấp 9, xã Minh Hưng, H.Chơn Thành 84/SKHĐT-ĐKKD 27/5/2015 kinh doanh không hiệu quả 1,200 3801045657
19 Cty TNHH MTV Xuân Hương Số 891 PRĐ, Kp.Thanh Bình, F.Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 91/SKHĐT-ĐKKD 11/6/2015 kinh doanh không hiệu quả 2,000 3800816025
20 Cty TNHH MTV TM Hà An Tổ 2, ấp 5, xã Tân Khai, H.Hớn Quản    110/SKHĐT-ĐKKD 10/7/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 500 3800751868
DNTN         39,600  
1 DNTN Quốc Quỳnh Thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, H.Bù Đăng /SKHDT-ĐKKD 27/01/2015 Kinh doanh kém hiệu quả 500 3800431309
2 DNTN Phong Anh Tổ 6, kp.3, TT.Chơn Thành, H.Chơn Thành 39/SKHDT-ĐKKD 04/3/2015 kinh doanh không hiệu quả 400 3800603901
3 DNTN Hoàng Anh Bình Phước Kp.Suối Đá, phường Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài 99/SKHDT-ĐKKD 22/6/2015 Công ty hoạt động kinh doanh kém hiệu quả 500 3800789043
CÔNG TY TNHH       1,400  
1 Cty TNHH Thái Trung Phong Khu Tái Định Cư Tân Bình, phường Tân Bình, Tx.ĐX 06/SKHĐT-ĐKKD 12/'01/2015 Doanh nghiệp không còn đủ khả năng qly, Hoạt động SXKD 5,000 3800765028
2 Cty TNHH TMDV Hương Nguyễn Tổ 5, thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, H.BGM 37b/SKHĐT-ĐKKD 25/02/2015 Doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh 1,800 3801079342
3 Cty TNHH TM Khải Hoàng Số 197, ấp 2, xã Thiện Hưng. H.Bù Đốp 56/SKHĐT-ĐKKD 6/4/2015 Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả 1,800 3801034101
4 Cty TNHH Tứ Thiên  Tổ 3, Kp.5, F.Long Phước, Tx.Phước Long   66/SKHĐT-ĐKKD 23/4/2015 Không tiếp tục kinh doanh 800 3800370365
5 Cty TNHH Tân Hương Thôn Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú, BP  85/SKHĐT-ĐKKD 28/5/2015 Kinh doanh không hiệu quả 1,500 3800273192
6 Cty TNHH Đức Thành Phát B51 KCN Minh Hưng, xã Minh Hưng, Chơn Thành  89/SKHĐT-ĐKKD 5/6/2015 Kinh doanh không hiệu quả 10,000 3800411283
7 Cty TNHH Hồng Dung Số 120/25 hẻm 1207, tổ 1, Kp.Phú Thanh, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài   98/SKHĐT-ĐKKD 22/6/2015 Không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh 3,000 3800442108
CÔNG TY CỔ PHẦN          
1 Cty CP DV Dầu Khí và Cung Ứng Nhân Lực Bình Phương  Tổ 8, Kp.Ninh Thịnh, TT.Lộc Ninh, Lộc Ninh, BP   /SKHĐT-ĐKKD 23/4/2015 DN không có phương án kinh doanh 9,900 3800697226
2 Công ty Cp Hoàng Lâm Việt Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, H.BGM   86/SKHĐT-ĐKKD 1/6/2015 Kinh doanh không hiệu quả 2,000 3800894665
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN         9,900  
1 VPĐD - CTY TNHH TMDV DU LỊCH Thịnh Trường Phát Số 203 QL 14, phường Tân Thiện, Tx.Đồng Xoài, BP   106/SKHĐT-ĐKKD 6/7/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0310670621-001
CHI NHÁNH            
1 CN Thuận Thế- Cty CP Đầu Tư Phúc Điền Số 470, đường ĐT.741, xã Tiến Hưng, Tx.Đồng Xoài 06/SKHĐT-ĐKKD 16/01/2015 Thay đổi phương án kinh doanh   0306540796-001
2 Tổng Cty Vật iệu Xay Dựng Số 1- TNHH Một Thành Viên - Chi Nhánh FICO Bình Phước Tổ 3, Kp.Phú Thanh, F.Tân Bình, Tx.ĐX 15/SKHĐT-ĐKKD 19/01/2015 Hoạt động kinh doanh không hiệu quả   0300402493-012
3 Chi nhánh Cty TNHH TM Đại Đồng Ấp 6, xã Nha Bích, H.Chơn Thành 31/SKHĐT-ĐKKD 02/2/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0301308969-002
4 CN DNTN SXTM Hồng Thoa - Trạm Xăng Dầu Tài Lộc 18 Số 9999 QL 14, ấp 4, xã Minh Hưng, H.Bù Đăng, BP 35/SKHĐT-ĐKKD 11/2/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0312458282-002
5 CN DNTN SXTM Tài Lộc - Trạm Xăng Dầu Tài Lộc 17 Thôn 2, xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng, BP 35/SKHĐT-ĐKKD 11/2/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0302145869-015
6 CN CTY CP Bảo Vệ Thực Vật An Giang tại Bình Phước Ấp 2, xã Tân Thành, Tx.ĐX 59/SKHĐT-ĐKKD 10/4/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   1600192619-035
7 CN - CTY TNHH Trừ Mối Côn Trùng Thăng Long Số 2 Lê Hồng Phong, F.Tân Phú, Tx.Đồng Xoài 63/SKHĐT-ĐKKD 21/4/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0302659374-001
8 CN - CTY CP TM Sài Gòn Phát Số 773, QL 14, phường Tân Bình, Tx.Đồng Xoài 102/skhđt-dkkd 26/6/2015 Kinh doanh kém hiệu quả   0312323493-001
               

 

Nguồn: P.ĐKKD; người đăng: T.An