Phê duyệt đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu quản lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL 13 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư 
 

Ngày 19 tháng 3 năm 2015 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu quản lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL 13 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 19/3/2015.

 

 

Nguồn: VB UBND tỉnh; người đăng: T.An