Thực hiện mới 7 đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

(CTTĐTBP) - Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trong năm 2014, Sở đã phối hợp các viện, trường, sở ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp tục thực hiện 18 đề tài nghiên cứu và thực hiện mới 7 đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo kế hoạch năm.

 Bên cạnh đó, Sở đã kiểm tra, thu hồi kinh phí các dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ năm 2012; khảo sát, trình Sở Tài chính phê duyệt cho 2 đơn vị có nhu cầu hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, HACCP; hướng dẫn 11 đơn vị sử dụng thiết bị X quang y tế làm hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Sở cũng đã hướng dẫn các huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014, với trên 15 đề tài, dự án, mô hình được Hội đồng khoa học và công nghệ huyện, thị tổ chức xét chọn và triển khai.
 
Trong 10 tháng năm 2014, Thanh tra Sở đã phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức 9 cuộc thanh tra; thanh tra tại 100 cơ sở gồm 24 cá nhân và 76 tổ chức; xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp về đo lường; đồng thời kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với 239 cơ sở kinh doanh trên các lĩnh vực: xăng dầu, vàng bạc, vật liệu xây dựng, phân bón, mủ cao su, đồ chơi trẻ em…
 
 
Nhật Phong
Người đăng: T.An